Skip links

#90 Extra waakhond

Het is weer tijd voor een extra waakhond. Hoezee! De Europese Unie wil een nieuwe autoriteit optuigen om de bitcoin industrie in de gaten te houden.

Een nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA) moet dat op zich gaan nemen. Het grote excuus is natuurlijk het witwassen. In de praktijk ga je daar als bitcoin gebruiker ook het nodige van merken.

Zo worden er steeds meer persoonsgegevens gevraagd om bitcoin te kunnen kopen. Brokers en beurzen vragen naar jouw identiteit en andere informatie omdat zij verplicht zijn dat te verzamelen. Die regels en richtlijnen moeten in Europa allemaal op elkaar gaan lijken.

Cryptobedrijven moeten op gelijke voet komen met een bank of verzekeraar. En dat heeft gevolgen, want daarmee komt het toezicht op Europees niveau te liggen. Momenteel is De Nederlandsche Bank de toezichthouder van de bitcoinmarkt, dat kan dus mogelijk gaan veranderen.

Lidstaten komen er natuurlijk niet zomaar vanaf. Ook zij krijgen een handhavings – en toezichtsrol, maar hebben simpelweg minder te zeggen.

Al langer is Europa bezig met de EU-verordening genaamd Markets in Crypto-Assets (MiCA). Dat is de opmaat naar meer regels, meer controle vanaf 2024. Het plan moet alle 27 lidstaten van de EU op één lijn krijgen op het gebied van regels rondom bitcoin en dan met name de industrie.

Deze regel – en controledrift stopt hier niet. We gaan wereldwijd tal van pogingen zien om grip te krijgen op bitcoin en vrije geldstromen.

Je kunt dit complete premium artikel lezen als losse oplage via de bitcoin pay-per-view knop.