Skip links

#343 Vaarwel Faketoshi; de zwanenzang van Craig Wright

Het is voorbij! Craig Wright is NIET Satoshi Nakamoto en er komt een einde aan een lange saga. Na Deel 1 (over Adam Back’s getuigenissen) en Deel 2 (over die van Martti Malmi) is het nu tijd voor deel 3: de Zwanenzang. De COPA tegen Wright rechtszaak: hoe het begon, het proces van dag tot dag en met direct op de laatste dag een verrassende uitspraak van de rechter.

Door: Arthur van Pelt

Hoe het begon

De start van de zwanenzang van Craig Wright dateert van begin 2021. In januari van dat jaar begon Craig zijn advocatenkantoor ONTIER namens hun cliënt brieven rond te sturen gerelateerd aan zijn vermeende auteursrecht op de Bitcoin whitepaper.

Gisteren hebben zowel Bitcoin.org als Bitcoincore.org beschuldigingen ontvangen van schending van het auteursrecht op de Bitcoin-whitepaper door advocaten die Craig Steven Wright vertegenwoordigen”, aldus de verklaring van Bitcoin.org over het incident. “In deze brief beweren ze dat Craig eigenaar is van het auteursrecht op het papier, de bitcoin-naam en het eigendom van bitcoin.org. Ze beweren ook dat hij Satoshi Nakamoto is, de pseudonieme maker van bitcoin, en de oorspronkelijke eigenaar van bitcoin.org. Bitcoin.org en bitcoincore.org werden beide gevraagd de whitepaper te verwijderen. Wij zijn van mening dat deze claims ongegrond zijn en weigeren dit te doen”, benadrukten de exploitanten van Bitcoin.org verder.” — Bitcoin.com Nieuws (21 januari 2021)

Waar Bitcoin.org aanvankelijk weigerde te voldoen aan de (overduidelijk valse) eisen van Craig Wright, nam Bitcoincore.org op 20 januari 2021 de andere kant van de weddenschap en voldeed onmiddellijk aan Craigs eisen. Een pull request “ Remove bitcoin.pdf ” werd ingevoerd op GitHub en vrijwel onmiddellijk geëffectueerd met een commit van hoofdontwikkelaar Wladimir van der Laan.

Hoewel deze stap van Bitcoincore.org door sommigen in de bitcoincommunity werd bekritiseerd, is het ook heel begrijpelijk dat de bitcoinontwikkelaars (waarvan verschillende onbetaalde vrijwilligers zijn en die aanvankelijk min of meer per ongeluk het PDF-bestand met de website content hadden meegekopieerd van bitcoin.org voor hun eigen website) niet op zoek waren naar dure, stressvolle rechtszaken met een zeer agressieve en goed gefinancierde procederende partij.

Verderop in dit artikel zullen we wat meer leren over wat voor soort agressief persoon Craig Wright eigenlijk is, wat zich vertaalt in zijn rechtszaken.

Online magazine Protos kon het niet laten om wat dieper op de zaak in te gaan, waarbij ze een van Craig Wright’s zelfgemaakte bitcoin whitepaper vervalsingen belichtten. Met onder andere een hilarische typefout, die hij bijna twee jaar eerder had gemaakt.

Proces van jaren

Bijna twee jaar eerder? Ja, klopt.

De lezer kan dat zelf verifiëren. Op deze BSV-gerelateerde website is precies dezelfde vervalste bitcoin whitepaper nog steeds beschikbaar, en in de metadata van deze door Craig Wright gemaakte vervalsing is een ‘LastModified’-datum van 26 augustus 2019 te vinden.

Om dit in perspectief te plaatsen: nadat 2014 en 2015 al zeer productieve jaren waren in Craig Wright’s Bitcoin-fraudecarrière als het gaat om het creëren van vervalsingen, had Craig Wright in 2019 nieuwe reeksen vervalsingen nodig voor verschillende rechtszaken die hij voerde: Kleiman v Wright, Wright v McCormack en twee rechtszaken waarbij hodlonaut betrokken was; één in Groot-Brittannië en één in Noorwegen.

De vervalsing van de Bitcoin-whitepaper in het komende Protos-artikel behoort tot deze laatste reeks vervalsingen. En Protos kon dit op dit moment niet weten, maar dezelfde vervalsing zou ook opduiken in de zaak COPA tegen Wright. Daarover later meer!

Bron: Protos

De zelfbenoemde bitcoinmaker Craig Wright heeft naar verluidt waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten uitgevaardigd tegen sites die de whitepaper van Satoshi Nakamoto hosten.”

Volgens BSV-mondstuk CoinGeek wil Wright exploitanten van sites bitcoin.org, bitcoin.com en bitcoincore.org dwingen kopieën van de bitcoin whitepaper te verwijderen, die voor het eerst werd gedeeld onder een open MIT-licentie die meestal gereserveerd was voor code.

Wrights nieuwste probleem komt waarschijnlijk voort uit de onvermurwbare overtuiging dat hun eigen cryptoproject Bitcoin Satoshi Vision (BSV) – een fork van een fork van bitcoin – de echte bitcoin is.

In de brieven van Wright wordt beweerd dat hij niet instemt met de publicatie van “zijn whitepaper door hen”, schreef CoinGeek, voordat hij opmerkte dat de whitepaper van Bitcoin direct beschikbaar is op Wrights persoonlijke blog.

Tot zover het artikel van Protos. Het lijkt erop dat ook Jack Dorsey’s bedrijf Square, Inc. (op 10 december 2021 omgedoopt tot Block) de brief van Craig had ontvangen en zij vroegen Crypto Open Patent Alliance (COPA) om verdere actie te ondernemen.

Daarop schreef COPA’s advocatenkantoor Bird & Bird op 5 februari 2021 een brief aan ONTIER, waarin ze om ‘verdere informatie’ vroegen omtrent de auteursrechten claim van Craig Wright’s Bitcoin whitepaper.

COPA legde diezelfde dag in een tweet uit:

COPA staat voor een open financieel systeem en is opgericht om barrières weg te nemen die innovatie belemmeren. We hosten de bitcoinwhitepaper en staan naast onze leden en de crypto community om dit probleem aan te pakken. Hier is onze brief als reactie op Craig Wright’s verzoeken van vorige week.

Kennelijk koos Craig Wright er voor om niet binnen de in hun brief aangegeven twee weken op het onderzoek van COPA te reageren, wat aanleiding gaf tot de volgende actie van COPA: ze klaagden Craig Wright aan op 12 april 2021.

Bron: Twitter

De COPA tegen Wright rechtszaak is geboren.

En op dit moment, april 2021, kon nog bijna niemand voorspellen dat deze zaak, die het gerechtelijk codenummer IL-2021-000019 meekrijgt, uiteindelijk de moeder zou worden van vrijwel alle Craig Wright gerelateerde rechtszaken.

De COPA tegen Wright rechtszaak (2021-2024 tot het proces)

In COPA’s Particulars of Claim vernemen we dat Craig Wright toch wel had gereageerd op de brief van Bird & Bird van 5 februari 2021. Hieronder enkele snippets:

“In deze brief werd ook duidelijk gemaakt dat Wright er niet mee instemt dat de eiser of zijn leden de bitcoin whitepaper gebruiken en werd zowel de eiser als zijn leden gevraagd de bitcoin whitepaper van hun respectieve websites en sociale media-accounts te verwijderen”

“In zijn brief heeft Wright gedreigd zijn vermeende rechten jegens eiser, leden van eiser en derden af te dwingen.”

Cobra, die eigenlijk de spelling Cøbra hanteert en op Twitter ook bekend staat als CobraBitcoin, zou uiteindelijk van de rechter een vonnis bij verstek horen: ‘De bitcoinwhitepaper mag niet meer te downloaden zijn van bitcoin.org in Groot-Brittannië’, dit omdat Cøbra alsnog besloot om anoniem te blijven om zijn familie en naasten te vrijwaren van mogelijke negatieve reacties in deze zaak.

Na wat heen en weer tussen partijen verloor Craig Wright in december 2021 zijn eerste strike-outpoging van een COPA-aanvraag. COPA mag daarom hun claim specificatie wijzigen met een beschuldiging dat “verschillende documenten waarnaar Craig Wright verwijst vervalst zijn”.

Dit amendement zal behoorlijke gevolgen hebben voor Craig Wright voor de rest van de rechtszaak. Dit omdat rechter Mellor, die deze zaak op een gegeven moment zal overnemen van rechter Matthews, nu gedwongen wordt uitspraak te doen over deze aanvullende beschuldiging.

In juli 2022 start Craig Wright twee rechtszaken.

 • Een ‘Passing Off’-zaak tegen Coinbase (IL-2022-000035)
 • Een ‘Passing Off’-zaak tegen Kraken (IL-2022-000036)

Gebaseerd op het (volledig door Craig Wright uit de lucht gegrepen) verhaal dat BSV de enige echte Bitcoin is met de echte bitcoinkenmerken, en bovendien dat BTC een ‘airdrop’ uit 2017 is en BCH een ‘airdrop’ uit 2018 is, en dat daarom BSV voor alles gaat als de enige echte bitcoin, is Craig Wright op zoek naar “een bevel van de rechter dat elk van de gedaagden ervan weerhoudt een digitaal verhandelbaar actief voor te stellen als:

 • (a.) het digitale verhandelbare activa dat gebruikmaakt van het bitcoinsysteem met de bitcoinkenmerken door gebruik te maken van de tekens BITCOIN, BTC of BCH of een ander qua kleur vergelijkbaar teken;
 • (b.) anderszins de erfenis van het bitcoinsysteem hebben en/of de bitcoinkenmerken hebben.

Uiteraard wil hij ook dat al het materiaal dat gebruikt is voor het ‘Passing Off’ wordt vernietigd, en dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de financiële schade van de vermeende, en dat deze schade, kosten en verdere schadeloosstelling aan hem worden uitbetaald.

In november 2022 start Craig Wright opnieuw een rechtszaak tegen een lange lijst partijen: 3 handjesvol bitcoin-ontwikkelaars en ex-bitcoin-ontwikkelaars, en de bedrijven Block, Spiral BTC, Squareup Europe, Squareup International, Blockstream, Chaincode Labs, Coinbase Global, CB Payments, Coinbase Europe, Coinbase Inc. en hier zijn ze weer: Crypto Open Patent Alliance (COPA). Dit ging met name om het databaserecht van de blockchain en het auteursrecht van de bitcoin whitepaper. Daarnaast claimt Craig Wright ook weer schadevergoeding, kosten en andere vergoedingen.

In hun verdediging bekritiseren de bitcoinontwikkelaars niet alleen de valse, leugenachtige en uit de lucht gegrepen inhoud van de beweringen van Craig Wright, ze brengen ook een ander aandachtspunt naar voren. Zij maken zich “zeer ernstige zorgen over het ongepaste doel van de rechtszaak, oftewel er lijkt sprake te zijn van misbruik van de gerechtelijke procedure voor het Hof.”.

Het is nu interessant om te weten dat rechter Edward James Mellor al deze drie zaken (de twee ‘Passing Off’ zaken plus de ‘Copyright’ zaak) vanaf hun start in 2022 onder zijn hoede heeft. En aanvankelijk, in februari 2023, heeft Mellor besloten dat Craig Wright niet verder kan gaan met één element van de ‘Copyright’ zaak. Hij wijst namelijk de claim van het bitcoin bestandsformaat uit de ‘Copyright’ zaak af.

Craig Wright zou echter Craig Wright niet zijn als hij niet in beroep ging tegen de beslissing van rechter Mellor, en deze keer won Craig het hoger beroep. In hoger beroep wordt deze beslissing door de drie hoger beroepsrechters (Lady Justice Asplin, Lord Justice Arnold en Lord Justice Warby) vernietigd, waardoor Craig Wright in juli 2023 weer verder mag met de bestandsformaat claim, als onderdeel van de totale ‘Copyright’ zaak.

Rechter Edward James Mellor

In de tussentijd, waarschijnlijk rond eind 2022, werd rechter Mellor op de hoogte gebracht van de COPA v Wright rechtszaak, en rechter Matthews was klaarblijkelijk zeer genegen om deze zaak over te dragen aan rechter Mellor, die vervolgens zowel de ‘Passing Off’ zaken als de Copyright’ zaak stopzette, en vervolgens maakte hij van de COPA v Wright rechtszaak de overkoepelende ‘Identiteitskwestie’ rechtszaak voor een gezamenlijk proces in 2024, aangezien de – zwaar omstreden – identiteit van Craig Wright als zijnde Satoshi het kernelement is van al deze vier zaken.

We hebben nu dus de volgende situatie in de rechtszaal onder leiding van rechter Mellor:

 • ‘Passing Off’ zaak Coinbase (IL-2022-000035, stopgezet)
 • ‘Passing Off’ zaak Kraken (IL-2022-000036, stopgezet)
 • ‘Copyright’ zaak (IL-2022-000069, stopgezet)
 • COPA ‘Identity Issue’ zaak ( IL-2021-000019, gezamenlijke proef)

Om te begrijpen wat hier op het spel staat, wat beïnvloedt wat; wanneer blijkt dat Craig Wright niet Satoshi Nakamoto is in de COPA ‘Identity Issue’ zaak, zal hij vrijwel automatisch ook de twee ‘Passing Off’ zaken en de ‘Copyright’ zaak verliezen. En nogmaals, de ‘Copyright’-zaak is een zaak die gaat over het auteursrecht op de bitcoin whitepaper, de bitcoin databaserechten en het auteursrecht op het bitcoin bestandsformaat.

Merk op dat door Mellor’s “Directions Order” in de zomer van 2023 de bitcoinontwikkelaars hun krachten bundelen met COPA en worden gezien als gedaagden voor het gezamenlijke proces, terwijl Craig Wright nu de eiser is geworden voor het doel van het gezamenlijke proces.

Mogen de spelen nu beginnen.

Laten we de draad van de rechtszaak oppakken in september 2023, want hier begint het hectisch te worden. Een paar dagen voordat het proces op 5 februari 2024 begon in London, dient Bird & Bird een getuigenverklaring in met de volgende tijdlijn die de periode september 2023 – februari 2024 bestrijkt.

Op dit moment, vlak voor het proces, probeert Craig Wright zijn vierde serie bewijsmateriaal aan te leveren, omdat de voorgaande drie series van documenten en bestanden allemaal zijn ontmaskerd als vervalsingen.

In totaal zijn tijdens de COPA v Wright rechtszaak tussen de 500 en 550 vervalsingen ontdekt en in kaart gebracht door COPA’s forensisch deskundigen, met name de heer Madden.

70 van deze vervalsingen worden in detail beschreven in twee van mijn artikelen “Faketoshi And The Madden50” en “Faketoshi Files II: The Madden20”, die volledige en onbewerkte kopieën bevatten van delen van de Madden-rapporten zoals ingediend bij de rechtbank door COPA.

Christen Ager-Hanssen en het COPA oefenproces

Christen Ager-Hanssen (CEO nChain eind 2022 – september 2023) speelde een kleine maar niettemin belangrijke rol in de COPA v Wright-saga tijdens zijn korte periode als CEO van nChain.

Ten eerste hielp Christen begin 2023 Craig Wright om van advocatenkantoor te veranderen van ONTIER naar Travers Smith. De betrokkenheid van Travers Smith was echter van korte duur. Nadat Christen Ager-Hanssen nChain in september 2023 met een gezonde dosis onrust verliet, stapte Craig Wright in oktober 2023 over naar een nieuw advocatenkantoor genaamd Shoosmiths.

En Shoosmiths zal uiteindelijk Craig Wright vertegenwoordigen tijdens de COPA v Wright Joint Trial in februari en maart 2024.

Het volgende citaat komt uit het CoinGeek artikel dat Christen Ager-Hanssen hierboven tweet. Uit dit CoinGeek artikel leren we dat Craig Wright iets later in het jaar 2023 ook van advocaat veranderde in de Verenigde Staten van Amerika. Advocatenkantoor Rivero Mestre is er dus uit in USA, en advocatenkantoor Greenberg Traurig is er voor in de plaats gekomen.

Dit houdt verder slechts in milde mate verband met de COPA v Wright rechtszaak natuurlijk, aangezien de Kleiman v Wright zaak in Miami, Florida niet in de eerste plaats ging over het beoordelen of Craig Satoshi is of niet. Integendeel, dat werd expliciet uitgesloten van de beslissingen die de rechters en de jury in de zaak Kleiman moesten nemen.

Laten we wel wezen, het enige raakvlak met Kleiman v Wright is dat als wordt bewezen door COPA in de COPA v Wright rechtszaak dat Craig niet de uitvinder van bitcoin is, en er wordt door de rechter verklaard ‘Craig Wright is niet Satoshi Nakamoto’, dan is het fundament van Ira Kleiman, die er jarenlang van is uitgegaan dat Craig Wright Satoshi Nakamoto is in zijn fraudezaak tegen Craig Wright was, een totaal verkeerde basis geweest. Hij was hier al door velen voor gewaarschuwd.

Zal dat iets veranderen met betrekking tot de zaak Kleiman tegen Wright? Nee, dat niet, omdat het oordeel van de jury in Kleiman v Wright niet in de verste verte verwijst naar de mogelijkheid dat Craig Satoshi zou kunnen zijn. Dit vonnis in december 2020 van $100 miljoen voor “Conversie” (met $43 miljoen aan conservatoire rente toegevoegd in maart 2021) had alleen betrekking op Craig Wright’s frauduleuze revisie van het IT/cybersecurity materiaal van Ira’s broer Dave Kleiman uit 2011 tot een compleet fictief, volledig uit de lucht gegrepen Bitcoin sprookje waarin Bitcoin mijnen en Bitcoin Intellectual Property werd genoemd dat nooit in het echt heeft bestaan.

Dave Kleiman, die in april 2013 was overleden, werd in juli 2013 door Craig Wright onvrijwillig meegesleurd in dit sprookje om de Australische belastingfraude die Craig in die periode aan het uitvoeren was, van verdere bewijskracht te kunnen voorzien. Dit slaagde echter niet, zoals we nu weten.

Ten tweede, en nog belangrijker, was dat Christen Ager-Hanssen (die zich zeer bewust was geworden van de controversiële situatie rondom Craig Wrights bewering Satoshi Nakamoto te zijn) betrokken was bij een COPA v Wright oefenproces (in het Engels wordt dat een ‘Mock Practice Trial’ genoemd) die plaatsvond op 22 september 2023.

In een Noors artikel (dat ik voor mijn volgers in het Engels heb vertaald) vinden we een vrij gedetailleerde beschrijving van wat er gebeurde tijdens die Mock Practice Trial.

Enorme Leugenaar’
We zijn nu een aantal weken bezig met het doornemen van het bewijsmateriaal. Met alle respect, de vraag is simpel. Is Dr. Wright Satoshi Nakamoto? was een centrale vraag voor de man die de vertegenwoordiger van COPA speelde. Het antwoord op die vraag is een volmondig nee.

Het grillen van Wright werd ‘buitengewoon krachtig gepresenteerd’, vindt de persoon die de rol van hoofdrechter op zich neemt, maar het staat nog steeds overeind. Omdat de antwoorden van Wright niet overtuigend zijn. Twee dagen later komt de conclusie, in de vorm van een “oordeel” van de Britse rechterlijke macht.

“Ik kan maar tot één redelijke conclusie komen. De conclusie is dat Dr. Wright een enorme leugenaar is.’

Christen Ager-Hanssen draagt de pruik van de rechter op 22 september 2023

Op 19 oktober 2023 dient Credoelt, is dat Christen Ager-Hanssen als een maniak vertrouwelijke informatie begon te lekken over Calvin Ayre, nChain en Craig Wright nadat hij eind september nChain verliet. Een van zijn meest interessante lekken is het klokkenluidersrapport “The Fairway Brief” (volledig gepubliceerd in het gelinkte artikel).

Een nuttige tijdlijn van september 2023 tot en met 15 december 2023 (de datum van de pre-trial review (PTR)), waarin de Mock Practice Trial wordt genoemd in de context van de rest van de Craig Wright gerelateerde gebeurtenissen (waaronder Craig Wright die vervalsingen maakt), wordt verstrekt door de Bitcoin ontwikkelaars in hun openingsargumenten voor de Joint Trial, hun laatste indiening vlak voor de start van de Joint Trial.

Het schikkingsaanbod

Vervolgens was er een kleine onderbreking vlak voor het gezamenlijke proces vanwege een schikkingsaanbod van Craig Wright op 24 januari 2024.

Een korte samenvatting van dit evenement in twee tweets:

Craig Wright maakt zijn aanbod bekend.
Zoals voorspeld, COPA slaat het aanbod af

Het enige wat hier interessant is, is dat we vernemen van COPA dat vlak voor het gezamenlijke proces alle forensische experts – en zelfs van beide partijen – het met elkaar eens zijn over Craig’s bewijsmateriaal: het zijn recente creaties. Hun blogpost van 24 januari 2024 bevat ook drie uitgewerkte voorbeelden van vervalsingen.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken naar enkele hoogtepunten van de Joint Trial die startte op 5 februari 2024.

De Joint Trial

Het proces werd, na een aanvankelijke vertraging van drie weken omdat Craig Wright op het laatste moment een nieuwe reeks ‘Satoshi bewijsmateriaal’ had ingediend, wat rechter Mellor toestond, uitgesteld vanaf de oorspronkelijke startdatum van 15 januari 2024 en uiteindelijk gepland tussen 5 februari 2024 en 15 maart 2024.

Deze nieuwe planning omvatte een pauze van een week tussen 4 maart 2024 en 8 maart 2024 voor het opmaken en tijdig indienen van de afsluitende argumenten.

5–13 februari 2024 – Dag 1 tot en met 7

Na de openingsargumenten op maandag de 5e februari begon een lang en soms uitputtend proces van kruisverhoor van Craig Wright door Jonathan Hough KC.

Veel kijkers hebben, hetzij live in de rechtbank, hetzij kijkend naar de door de rechtbank aangeboden livestream, een paar dagen nodig om te begrijpen wat er in de rechtszaal in Londen gebeurt. Dit gold ook voor ondergetekende.

Voor sommigen leek het zelfs teleurstellend wat er gebeurde, aangezien Hough alleen maar probeerde (her-)bevestigingen en af en toe aanvullende informatie van Craig Wright te krijgen over zijn argumenten in zijn getuigenverklaringen.

Maar afgezien van een enkele keer “dat betwisten we, dokter Wright, laten we verder gaan” of een droog en wrang “dat is een leugen, nietwaar, dokter Wright?” was er was niet echt het vuurwerk te zien dat we kennen uit Amerikaanse rechtbank films en series als ‘Better Call Saul’, ’12 Angry Men’ en ‘Law And Order’.

Het neveneffect van dit alles was dat de Craig Wright- en BSV-fans dachten dat Craig Wright de dynamiek in de rechtszaal stevig onder controle had, aangezien hij zelfverzekerde antwoorden had op alle vragen van Hough, en hij nauwelijks in juridische problemen leek te verkeren!

Wat er echter feitelijk gebeurde, wat alleen werd gewaardeerd als je begrijpt hoe Britse rechtszaken plaatsvinden, was een proces dat Mark Hunter, hoofdpresentator van de Dr. Bitcoin-podcast, omschreef als “Death by a Thousand Cuts”. Craig Wright trapte met open ogen in de val die hij zelf had opgezet. Al zijn leugens, bedrog en vervalsingen die in de periode vóór het proces in kaart waren gebracht en waren gearchiveerd, werden één voor één herbevestigd in het bijzijn van rechter Mellor. Achteraf gezien moet dit ronduit schokkend zijn geweest om voor hem te zien.

Niet dat rechter Mellor hiervan iets heeft laten merken, trouwens.

En over de Dr. Bitcoin-podcast gesproken: we gaven zeer gewaardeerde wekelijkse updates over wat er gaande was in de rechtszaal in Londen.

Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=dOnnlLm8_9c

14 februari 2024 – Dag 8

Dan breekt de nu legendarische dag 8 van het proces aan. Mijn (Engelse) artikel “The IT Security Guy v A Random Lawyer: Who Is Satoshi Again?” bevat een gedetailleerde beschrijving van het belangrijkste evenement van de dag: Craig Wright wordt door Alexander Gunning KC ondervraagd op zijn codeerkennis.

Inderdaad: dat liep niet goed af. Ondergetekende zag het gebeuren op de livestream.

“Craig wordt nu door de advocaat van de Bitcoin ontwikkelaars) gevraagd naar de initiële Bitcoin broncode, regel voor regel.

O mijn God. Dit is episch. Craig Wright krijgt op verzoek van rechter Mellor nogmaals van Gunning te horen hoe CheckBlock werkt, omdat Craig verschillende fouten heeft gemaakt in zijn uitleg.

EN JA HOOR. Het is gebeurd. Craig Wright bleef volledig steken bij een regel in de code die hij niet begrijpt: ‘statische const unsigned int’. En Craig is nu volledig verdwaald. Game over voor Craig Wright.

De bijna eindeloze stilte van Craig Wright bij de ‘static const unsigned int’ regel in de Bitcoin bron code, zijn handgebaar dat halverwege in de lucht tot stilstand kwam, en na weer een pijnlijke stilte de nederige bekentenis dat hij niet weet hoe hij het moet uitleggen… EPISCH.

Craig krijgt nu alle hoeken van de rechtszaal te zien. De advocaat van de Bitcoin ontwikkelaars heeft Craig Wright bijna volledig het zwijgen opgelegd, wiens toon nu bijna bescheiden is, terwijl hij nederig instemt met de Bitcoin code lessen die hij aan het leren is. Wat een geweldig gezicht is dit. Hier wordt geschiedenis geschreven!”

15 februari 2024 – Dag 9

Omdat het kruisverhoor van Craig Wright iets langer duurde dan gepland, worden Craigs getuigen pas op dag 9 van het proces ondervraagd.

Een vande getuigen, Robert Jenkins, maakte indruk (lees: niet echt) door te liegen over een TimeCoin concept whitepaper dat hij beweerde te hebben gezien rond 2009. Het punt echter is dat hij ook getuige was in Oslo, Noorwegen tijdens het proces van hodlonaut tegen Wright EN Jenkins schreef een getuigenverklaring onder ede in de COPA-zaak, waarin hij nooit iets over TimeCoin vermeldde. Tegelijketijd is deze TimeCoin whitepaper een bekende vervalsing van Craig Wright uit 2019 is, en nooit in het echt heeft bestaan in 2009.

Mijn vrienden van What The Finance hebben dit opmerkelijke moment live gerapporteerd vanuit de rechtszaal in Londen.

Dan is het de beurt aan een getuige genaamd Shoaib Yousuf, een persoon die in 2012/2013 met Craig Wright samenwerkte om de Hotwire groep op te zetten, een groep bedrijven die in Australië allerlei Bitcoin-gerelateerde zaken zouden gaan doen.

Yousuf kwam er echter tijdens het kruisverhoor op een zeer pijnlijke manier achter dat Craig behoorlijk wat belastingfraude had gepleegd waarbij zijn naam genoemd werd in diverse door Craig Wright vervalste documenten.

16 februari 2024 – Dag 10

Op deze dag zijn getuigen Danielle DeMorgan (de zus van Craig Wright, ze herinnerde zich dat Craig Wright een ninjakostuum droeg toen hij ongeveer 18 jaar oud was) en Cerian Jones (over Craigs patenten) aan de beurt voor hun ondervragingen. Maar het waren niet bepaald baanbrekende getuigenissen, als je het mij vraagt.

CoinDesk zag een artikeltje in de ninja anekdote

Naar mijn bescheiden mening is het meest opvallende wat er deze dag gebeurde, is de getuigenis van een zekere Mark Archbold. Archbold ontkende dat Craig Wright ooit iets heeft gedaan met een token systeem bij Lassiter Casino, waarover Craig Wright 1,5 jaar eerder in Oslo, Noorwegen had gelogen tijdens het hodlonaut proces.

Transcript Craig Wright in Oslo, Noorwegen 2022: YouTube

Aanrader: Dr.Bitcoin podcast over het proces, Deel 2 (https://www.youtube.com/watch?v=jJ3CoTfili4)

Steun Focus!

Vind je deze open en gratis Focus-editie waardevol? Steun ons met een volledig vrijblijvende donatie, compleet value4value!

Klik op de QR-code met je lightning wallet (lnurl-compatible) of check onze donatiepagina voor standaardopties.

Steun Focus!

Vind je deze open en gratis Focus-editie waardevol? Steun ons met een volledig vrijblijvende donatie, compleet value4value!

Scan de QR-code met je lightning wallet (lnurl-compatible) of check onze donatiepagina met enkele standaardknoppen.

19 februari 2024 – Dag 11

Op deze dag zagen we getuigen David Bridges (CIO van Qudos Bank, denkt dat Craig Satoshi zou kunnen zijn maar heeft ook al geen fysiek bewijs), Max Lynam (een neef van Craig Wright, idem, heeft desgevraagd ook geen enkel fysiek bewijs) en Stefan Matthews, alle drie deze mensen zijn getuigen die we al kenden van het hodlonaut v Wright proces in september 2022.

Dit leverde geen verrassingen op, en met name Matthews herhaalde gewoon dezelfde leugens die hij in Noorwegen ook al had verteld (en aldaar ook al geen enkele indruk hadden gemaakt gezien het vonnis van de rechter in Oslo).

20 februari 2024 – Dag 12

Eerlijk gezegd was dit geen erg interessante dag. We zagen het laatste deel van het kruisverhoor van Stefan Matthews tot lunchtijd, en na de lunch zagen we hoe Steve Lee van Spiral werd ondervraagd over waarom het bedrijf Meta COPA nogal last-minute vlak voor de rechtszaak verliet (omdat ze niets meer doen met blockchain en/of cryptovaluta of stablecoins, zo simpel is het).

Er was ook een zekere professor John MacFarlane, een LaTex-specialist die de Pandoc-tool ontwikkelde, die op de stand aanwezig zou zijn, maar ik kan me niet herinneren dat ik hem heb gezien. Ik herinner me echter wel dat er op het laatste moment een paar getuigen van de kruisverhoor lijst werden gehaald door de advocaten van Craig Wright.

21 februari 2024 – Dag 13 COPA

Deze woensdag zou heel snel mijn tweede favoriete dag worden van het hele COPA tegen Wright proces. Dit omdat twee van mijn favoriete Bitcoin OGs (Original Gangsters) acte de présence kwamen geven: Adam Back live in de rechtszaal en Martti Malmi op de videolink.

En ze stelden niet teleur. We bespraken de getuigenissen van Adam Back en Martti Malmi al in Deel 1 en Deel 2.

Een andere zeer opmerkelijke gebeurtenis op dezelfde dag was de video-animatie waarin Craig Wright zijn vervalste LaTex whitepaper aan het maken is, een video die de Bitcoin-ontwikkelaars hadden samengesteld met behulp van de uiterst gedetailleerde logbestanden van Craigs Overleaf-account. De resulterende timelapse-video van vier dagen in 70 seconden werd vertoond in de rechtszaal in Londen.

Twee dagen later werd de video op ook Twitter geplaatst zodat wij er ook van konden genieten. De vervalser Craig Wright live in actie.

Bekijk onze doneerpagina voor meer mogelijkheden!

22 februari 2024 – Dag 14

De oprichter van altcoin Zcash, Zooko Wilcox-O’Hearn, getuigde op deze dag en hij beschreef zijn connectie met Satoshi Nakamoto als gebaseerd op wederzijdse interesse in cryptografie. Bovendien legde hij hun gedeelde belangen op het gebied van decentralisatie en privacy uit. Toen hem werd gevraagd naar zijn beperkte betrokkenheid bij de vroege stadia van het bitcoin-project, zei Zooko glimlachend

Je onderschat mijn luiheid.

Maar de hot issue van deze sessie was het feit dat Craig Wright in zijn getuigenverklaring had verteld dat hij in 2009 bitcoins naar Zooko had overgemaakt. Zooko’s reactie echter:

Nee, dat is nooit gebeurd. Satoshi Nakamoto is mijn held, dus dat zou ik me zeker herinnerd hebben. Maar bovendien was de Bitcoin software destijds alleen voor Windows machines en ik had geen enkel Windows-apparaat waarmee ik Bitcoin zelfs maar kon draaien.

Oeps. En weer een leugen van Craig Wright aan het licht gekomen.

23 februari 2024 – Dag 15

Op deze dag is Craig Wright weer terug voor een kruisverhoor, nu om vragen te beantwoorden over een reeks van Tulip Trust gerelateerde vervalsingen. Een transcriptie van de dag wordt geleverd door What The Finance.

En de hele dag is samengevat in hun artikel “The Time of Reckoning: Day 15 COPA vs Wright Trial”. Zoals altijd het lezen waard!

Mark Hunter en ondergetekende bespreken wederom de hele proces week in de Dr. Bitcoin-podcast, Bare and Uncut (deel 3).

26–27 februari 2024 – Dag 16 en 17

Op deze dagen worden de forensische experts, en dan met name hun boegbeeld Patrick Madden, aan een kruisverhoor onderworpen. Fans van Craig Wright waren in eerste instantie heel erg enthousiast toen ze hoorden dat COPA’s advocaten kantoor Bird & Bird Madden had geholpen om de forensische rapporten te ‘verfijnen en uit te brengen’ tijdens verschillende bijeenkomsten op het Bird & Bird kantoor in London.

Omdat Craig’s advocaat aan de orde had gesteld dat dit een mogelijke volledige vernietiging van de professionele onafhankelijkheid van Madden was, waarbij Madden zijn forensische rapporten zouden zijn gereduceerd tot een stapel papier dat zo de juridische vuilnisbak in kon, en waardoor het zou voorkomen alsof er nooit een vervalsing door Craig Wright was gemaakt.

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Er is meer voor nodig om een reeks forensische rapporten en hun inhoud in diskrediet te brengen.

Nog een zeer opmerkelijk moment passeerde de revue: Craig’s advocaat Shoosmiths gaf aan het eind van de dag op 26 februari 2024 nederig toe dat ze door Craigs voormalige advocaat ONTIER waren gevraagd, bijna ‘gedwongen’ eigenlijk, om een vervalst e-mailgesprek met Craig Wright aan rechter Mellor voor te leggen.

De advocaat van COPA, Hough KC, kondigde toen aan dat Patrick Madden een forensisch rapport zou gaan schrijven over deze vervalste e-mails, en een spoedhoorzitting over de ontstane situatie werd gepland voor vrijdag 1 maart 2024.

28 februari 2024 – Dag 18

Op deze dag worden professor Sarah Meiklejohn voor COPA en de heer ZeMing Gao voor Craig Wright aan een kruisverhoor onderworpen. De meeste discussies gaan over de mislukte actie om bekend te worden als Satoshi Nakamoto in 2016, waarbij Craig Wright privé signeersessies op Bitcoin blok adressen van Satoshi uitvoerde voor diverse mensen.

Deze signeersessies werden toentertijd door praktisch iedereen als niet overtuigend of zelfs fraudulent ervaren. Het blijkt al snel dat de heer Gao het eens is met de meeste punten die door Meiklejohn naar voren werden gebracht, vooral omtrent het feit dat het mogelijk is om een signeersessie op alleen 1 laptop te hacken en te vervalsen, en dat privé signeersessies daarom in principe waardeloos zijn.

29 februari 2024 – Dag 19

Dit is alsnog een vrije dag door een aantal uitgevallen kruisverhoren.

1 maart 2024 – Dag 20

Dit was ook bijna een vrije dag geweest vanwege de last-minute annuleringen door Craig Wright zijn advocaten van verschillende kruisverhoren, maar deze vrijdag kon nu worden gebruikt voor de spoedhoorzitting en kruisverhoren van Craig Wright en forensisch expert Patrick Madden met betrekking tot de ONTIER e-mails die Shoosmiths meldde op maandag 26 februari. Een gedetailleerd verslag van deze dag kan gevonden worden in mijn (Engelse) artikel “A Doom Loop Of Lying”, hoe Craig Wright opnieuw de rechtsgang belemmerde met een duidelijk geval van fraude en leugens voor de rechtbank tijdens het COPA tegen Wright proces.

En toen gebeurde er iets grappigs. Ondergetekende werd enkele malen door Craig Wright genoemd in de rechtszaal. Echt waar! Ik wist niet wat mij overkwam. Want wat zei Craig Wright plompverloren tijdens deze dag:

Mijn e-mails worden nu zo vaak gedeeld op het internet dat het niet grappig meer is. Ik merkte ook dat mensen zoals Arthur van Pelt dit weekend bestanden van COPA verspreidden die niet openbaar hadden mogen zijn.

Ik kom, of eigenlijk COPA komt, later terug op dit grappige incident.

4 maart 2024 tot 11 maart 2024

Zes werkdagen vrij. Deze week werken beide partijen hard aan het afronden van hun afsluitende argumenten, die tegen het einde van de week aan rechter Mellor moeten worden overhandigd.

Uiteraard deden Mark Hunter en ondergetekende hun wekelijkse podcast.

12–14 maart 2024 – Dag 21 tot en met 23

De laatste drie dagen (er waren aanvankelijk vier dagen gereserveerd, maar vrijdag de 15e was toch niet nodig achteraf gezien) werden in beslag genomen door de slotpleidooien van beide partijen. In plaats van te citeren uit de transcripties van deze dagen, citeer ik liever uit de schriftelijke argumenten die de week ervoor waren ingediend en die op 12 maart 2024 beschikbaar kwamen in de COPA DropBox.

Helaas zijn de slotinzendingen van Craig Wright op het moment van schrijven nog niet openbaar gemaakt.

COPA heeft dus zojuist aangekondigd dat zij de Engelse Crown Prosecution Service (CPS) zullen verzoeken deze zaak te verlengen met een strafrechtelijke vervolging van Craig Wright.

Vooraf had ik gehoopt dat een aantal mooie ontkrachtingen terug te zien zouden zijn in de slot argumenten van COPA. Een daarvan was mijn grote favoriet genaamd ‘Microsoft patch Tuesday’, een ontmaskering van een groffe Craig Wright leugen die ik deed in 2019, lang voordat de COPA rechtszaak zelfs maar begon. En ik werd niet teleurgesteld. COPA wijdde maar liefst een hele sectie aan de ‘Microsoft patch Tuesday’ leugen van Craig Wright.

De inhoud van mijn artikel The Wei Dai Lies haalde ook de definitieve versie van de COPA slotargumenten. En ik ben een voetnoot, met een voetnoot, in de COPA slot argumenten

Een meer serieuzere kwestie nu: het is belangrijk voor de (in wezen niet-gerelateerde en niet stopgezette) Pineapple Hack rechtszaak met de betrokken Bitcoin ontwikkelaars, dat rechter Mellor op de hoogte is van de “fictie die Tulip Trust is” (citaat Hough KC tijdens het proces). Want deze Tulip Trust voert dus de rechtszaak tegen de Bitcoin ontwikkelaars.

Laten we dus eens kijken wat de afsluitende indieningsdocumenten ons vertellen over de, inderdaad totaal fictieve weten mijn reguliere lezers al, Tulip Trust.

Het zal geen verrassing zijn dat COPA een heel hoofdstuk wijdt aan de Tulip Trust. En paragraaf 59 vat de huidige situatie rond Tulip Trust mooi samen.

“Uit het verloop van het bewijsmateriaal van Dr. Wright werd duidelijk dat de Tulip Trust een fictieve uitvinding is, waarvan de details achtereenvolgens zijn aangepast voor het ATO-onderzoek, de Kleiman rechtszaak, de Granathprocedure, en de onderhavige zaak.”

En laten we niet vergeten dat niet alleen ATO (“We accepteren niet dat de Seychelles Trust juridisch of feitelijk bestond”) en rechtbank Florida (“Het geheel van het bewijsmateriaal in het dossier onderbouwt niet dat de Tulip Trust bestaat.” ) al een besluit hadden genomen over de Tulip Trust, ook Calvin Ayre is zich er volledig van bewust dat de Tulip Trust ‘een fictie’ is.

Want op 23 september 2023 mailde hij naar Craig Wright:

We hebben ook geverifieerd dat er geen volledig papieren spoor is waaruit blijkt dat de trust eigenaar is van tokens. Dit nadat Zürich bijna een jaar lang al het bewijsmateriaal dat je hebt, heeft doorgenomen. Dit betekent dat u mij het geld dat u mij schuldig bent voor alle rechtszaken tot nu toe, niet kunt terugbetalen. Dit betekent dat elke cent die ik aan jouw zaken besteed, betekent dat ik de erfenis van mijn kinderen verpest. ” — Het verhaal van een BSV-cultuurschok (deel 1)

Op basis van het slot argument over Tulip Trust van COPA verwacht ik dat we de beslissing van rechter Mellor kunnen toevoegen aan de lijst van bevindingen van de ATO, van rechtbank Florida en van Calvin Ayre.

Laten we nu een paar hoogtepunten pakken van de afsluitende argumenten van Bitcoin ontwikkelaars.

Er is natuurlijk het onvergetelijke ‘unsigned integer’ incident wat al eerder even aan de orde is gekomen in dit artikel.

Een andere mooie ontkrachting van de Bitcoin ontwikkelaars gaat over Craigs bewering dat hij in januari 2009 maar liefst 69 computers nodig had om met Bitcoin op te starten. Lees hoe de Bitcoin ontwikkelaars dat valse verhaal hebben vernietigd.

Tot zover de afsluitende argumenten van COPA en de Bitcoin ontwikkelaars. En toen kwam de grote verrassing.

De ‘bombshell ruling’

En dan, wat letterlijk niemand had verwacht, liet rechter Mellor aan het eind van de dag van donderdag 14 maart 2024 – bijna terloops – de verrassende uitspraak vallen waar iedereen in kamp COPA op hoopte. Dit is wat letterlijk in de rechtbank te horen viel.

Rechter Mellor: Dank u.

Welnu, ik bedank alle partijen voor hun schriftelijke slot- en mondelinge argumenten, en ze zijn inderdaad zeer behulpzaam geweest. Ze zullen van mij eisen dat ik een vrij lang schriftelijk oordeel moet gaan voorbereiden, dat te zijner tijd zal worden verstrekt. En voor al diegenen die mijn griffier al hebben lastiggevallen met de vraag wanneer het vonnis klaar zal zijn, is het korte antwoord als volgt: het zal klaar zijn wanneer het klaar is en niet eerder.

Nadat ik echter al het bewijsmateriaal en de ingeleverde stukken die mij in dit proces zijn voorgelegd heb overwogen, ben ik tot de conclusie gekomen dat het bewijsmateriaal overweldigend is. Daarom zal ik, om de redenen die te zijner tijd in dat schriftelijke arrest zullen worden uiteengezet, bepaalde verklaringen afleggen waarvan ik overtuigd ben dat ze nuttig zijn en noodzakelijk zijn om recht te doen tussen de partijen.

 • Ten eerste dat Dr. Wright niet de auteur is van het Bitcoin White Paper.
 • Ten tweede is Dr. Wright niet de persoon die in de periode 2008 tot 2011 het pseudoniem Satoshi Nakamoto adopteerde of opereerde.
 • Ten derde is Dr. Wright niet de persoon die het Bitcoin-systeem heeft gemaakt.
 • En ten vierde is hij niet de auteur van de eerste versies van de Bitcoin-software.

Susan Woolley van de rechtbank in Londen bevestigde de ‘beslissing’ van rechter Mellor. En natuurlijk deden Mark Hunter en ondergetekende een ‘emergency podcast’ voor Dr. Bitcoin – The Man Who Wasn’t Satoshi Nakamoto.

En twee weken later, op 27 maart j.l., bevestigd rechter Mellor zijn mondelinge uitspraak van 14 maart.

Het origineel van deze uitspraak is vinden op de website van BitcoinDefense.org. En nu is het geduldig wachten op de definitieve uitspraak met alle toelichtingen van rechter Mellor…

Bedankt!

Arthur van Pelt

Steun Focus met een donatie!

Laat een berichtje achter en kom in ons donatie-dashboard.

BITCOIN FOCUS

Word abonnee van dé bitcoin nieuwsbrief van Nederland.