Skip links

#327 Lightning Focus: v3 transacties en tests in Zimbabwe

Daar zijn we weer! Zoals jullie weten wijden we één keer per maand in een aparte editie aan het lightning netwerk. Deze secundaire laag bovenop bitcoin verdient meer aandacht. In deze Lightning Focus lees je alles over nieuwe ontwikkelingen om als lightning node-eigenaar minder afhankelijk te zijn van fluctuerende on-chain kosten. En je leest meer over een test met een lightningwallet in Zimbabwe, waar goed werkend internet niet vanzelfsprekend is. 

Natuurlijk volgen we ook andere nieuwe ontwikkelingen binnen de lightningwereld, waaronder DLC Markets, een nieuwe standaard in de derivatenhandel met bitcoin als onderliggende infrastructuur! We sluiten weer af met een aantal highlights uit de nostr-wereld, waar veel nieuwe apps ontwikkeld worden zoals een variant voor Google Forms en Wikipedia!

Lightning wallet test in Zimbabwe

Afgelopen maand heeft bitcoinauteur en -educator Anita Posch een artikel gepubliceerd waarin ze de kwetsbaarheden van verschillende lightningwallets onderzoekt tijdens haar verblijf in Zimbabwe.

Ze richt zich met name op de functionaliteit van de wallets in een omgeving met beperkte internettoegang. Dit is een scenario dat veelvoorkomend is in ontwikkelingslanden en afgelegen gebieden. 

Custodial wallets zijn met name relevant in landen waar de financiële infrastructuur onbetrouwbaar kan zijn of waar censuur en beperkingen door de overheid een risico vormen voor gebruikers. Daarom heeft ze gekozen om juist non-custodial wallets te testen, zoals Blixt, Mutiny, Green, Zeus, en Phoenix.

Daarnaast heeft ze Wallet of Satoshi, een custodial wallet, alleen gebruikt om de prestaties en gebruikerservaring te vergelijken met die van non-custodial wallets. 

Haar doel met deze tests is om te beoordelen welke wallets het beste presteren op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid, gebruiksgemak en kosten bij het verzenden en ontvangen van bitcoin.

Dit is een belangrijk aspect, aangezien de efficiëntie van transacties en de gebruiksvriendelijkheid cruciaal zijn voor de adoptie en het praktische gebruik van bitcoin via het lightning netwerk, vooral in regio’s met beperkte toegang tot traditionele financiële diensten.

Instabiele internetverbindingen

Haar onderzoek levert hiermee waardevolle inzichten hoe het lightning netwerk functioneert onder minder ideale omstandigheden. In Zimbabwe zijn de grootste uitdagingen de onstabiele internetverbindingen. Dat maakt het een perfecte plek om diverse wallets aan de tand te voelen! 

Uit Anita haar onderzoek komen een aantal bevindingen naar boven: 

 • Ze geeft zelf aan voorkeur te hebben voor Phoenix en Mutiny. Met name vanuit haar educatief perspectief, waarbij Phoenix uitblinkt in gebruiksgemak zonder dat gebruikers zich zorgen hoeven te maken over kanaalbeheer. Betalingen zijn zelfs sneller dan met de custodial Wallet of Satoshi. 
 • Mutiny blinkt uit in door de gebruiksvriendelijkheid en is daarmee ideaal voor beginners. Alleen het openen van kanalen is iets duurder dan bij Phoenix en Mutiny ondersteunt geen automatische kanalen. 
 • Alleen Phoenix biedt automatische kanalen aan. Dit maakt het handiger dan andere wallets, omdat je maar één kanaal hoeft in te stellen. Het kanaal past zijn omvang vervolgens dynamisch aan als je er meer geld naartoe stuurt dan je liquiditeit toestaat. 
 • Blockstream Green wallet wordt aanbevolen voor gebruikers die extra opties zoals Liquid en on-chain transacties waarderen, maar het ontbreken van functionele Lightning betalingen is een belangrijk nadeel. 
 • Blixt en Zeus worden meer geschikt geacht voor gevorderde gebruikers vanwege hun uitgebreide opties, hoewel ze in Anita’s tests niet werkten. 

Check hier alle testresultaten

Aanpassingen aan de lightning specificaties 

Op naar de nieuwe lightning specificatie voorstellen! Lightning ontwikkelaar Bastien Teinturier publiceerde afgelopen maand op Delving Bitcoin een voorstel voor aanpassingen aan de lightning specificaties, gericht op het verlagen van de kosten en het verhogen van de transactiesnelheid. Om hiervan te profiteren moeten zogenaamde v3-transacties ondersteund worden én ephemeral anchor outputs gebruikt worden. 
 
Om v3-transacties en ephemeral anchor outputs wat beter te begrijpen is het boeiend om eerst te kijken waar deze voorstellen oorspronkelijk vandaan komen.

Version 3 transaction relay

In 2022 stelde Bitcoin Core-ontwikkelaar Gloria Zhao een aangepaste set voor van transaction relay policies. Het doel is mede het voorkomen van transaction pinning.

Dit treedt op wanneer iemand met verkeerde bedoelingen misbruik maakt en kostenverhoging (fee bumping) verhinderd wordt voor vastzittende transacties. Uiteindelijk kan dit leiden tot verlies van tegoeden. In Lightning Focus #10 ga ik hier dieper op in. 

Door de specificatie van het lightning netwerk aan te passen om v3-transacties te ondersteunen, kunnen gebruikers ook profiteren van verbeterde prestaties en lagere kosten. 

Hoe werkt dit precies? 

Wanneer iemand een kanaal eenzijdig wil sluiten, publiceert hij een zogenaamde “commitment transaction” op de bitcoin blockchain. Denk bij dit publicatieproces als bijvoorbeeld het moment waarop je een brief daadwerkelijk op de post doet.

In plaats van elke brief apart te verzenden, gebruik je een techniek waarbij je in plaats van meerdere brieven afzonderlijk te verzenden, een pakket samenstelt en in één keer verstuurt. Dit maakt het hele proces niet alleen sneller maar ook goedkoper, omdat het de behoefte aan meerdere transacties en bijbehorende kosten vermindert. 

Belangrijkste regels van deze nieuwe policies: 

 • Transacties die de nieuwe v3 policies gebruiken, kunnen vervangen worden door een andere transactie die een hogere fee biedt, zolang ze onbevestigd zijn. Dit is een uitbreiding van de “Replace By Fee” (RBF) regel (zie ook Lightning Focus #10). 
 • Alle transacties die gemaakt worden als een vervolg op of als gevolg van een v3-transactie, moeten ook gemarkeerd worden als een v3-transactie. En alleen zolang ze nog onbevestigd zijn. Dit voorkomt dat niet-v3-transacties netwerkruimte innemen of mining prioriteit krijgen en dit maakt de behandeling van transacties consistenter. 
 • Versie 3 transacties worden geweigerd als ze onbevestigde parents hebben met andere descendants in de mempool, en ze moeten kleiner zijn dan 1.000 vbytes als een van hun ancestors onbevestigd is. 

Naar aanleiding van deze nieuwe transaction relay policies van Gloria Zhao, schreef ontwikkelaar Greg Sanders (ondersteunt door Spiral) een extra voorstel voor een nieuw type anchor output, genaamd ephemeral anchors. 

Ephemeral Anchors

We kennen anchor outputs uit Lightning Focus #10. Hiermee voeg je een speciaal ”anker” uitvoer toe aan commitment transacties. Deze anchor outputs kan je gebruiken om een nieuwe transactie te maken met een hogere vergoeding. Het vertelt aan de miners dat ze de oorspronkelijke (vastzittende) transactie moeten verwerken om toegang te krijgen tot de hogere vergoeding van de nieuwe transactie. 
 
Deze nieuwe ephemeral anchors moeten binnen een v3-transaction worden uitgegeven (met OP_TRUE) en zijn in wezen tijdelijke ankers die elke transactie veilig houden terwijl ze wachten om bevestigd te worden.

In plaats van een vast ankerpunt te hebben (dat kan variëren in grootte en kosten), gebruiken we een enkel, flexibel anker dat zich aanpast aan de huidige omstandigheden. Je snapt hem misschien beter als we de Nederlandse vertaling van Ephemeral erbij pakken: kortstondig. Het betreft enkel een Bitcoin Core policy, dus de consensusregels hoeven hiervoor niet worden aangepast.

Ephemeral anchors bieden ook een oplossing voor het probleem van de maximale beperkingen voor de groote van digitale pakketjes (package limit) binnen het bitcoin en het lightning netwerk door het proces van fee bumping (het verhogen van de transactiekosten om de bevestigingssnelheid te versnellen) flexibeler en betrouwbaarder te maken. 
 
Het gevaar van package limit pinning 
De beperkingen van de maximale pakketgrootte binnen de bitcoin blockchain kunnen de fee bumping techniek CPFP namelijk onbruikbaar maken in situaties waarin een transactie meer dan 101.000 vbytes aan childs (of meer dan een totaal van 25 childs) in de mempool heeft. CPFP is een methode waarbij een niet-bevestigde transactie kan worden “gefee-bumped” door een childtransactie met hogere fees te creëren, die dan de parent transactie meesleept in de bevestiging door miners. 

Een aanvaller kan het fee bumping proces volledig blokkeren door het maximale aantal child transacties te creëren. Als de aanvaller deze transacties om andere redenen moet aanmaken (bijvoorbeeld omdat ze een dienst exploiteren die betalingen doet aan gebruikers), kan deze aanval kosteloos zijn. Dit maakt het zeer aantrekkelijk om verkeerde bedoelingen te hebben. 

Binnen het huidige lightning netwerk, wordt dit probleem kleiner door de CPFP carve-out. Binnen het bitcoin netwerk zijn er regels die limiteren hoeveel “niet-bevestigde” transacties aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dit is waar de CPFP carve-out regel van pas komt. Het maakt een uitzondering voor één enkele transactie die verbonden is aan een onbevestigde transactie.

Dit is alsof je wordt toegestaan om ten minste één brief met extra postzegels (extra fees) te versturen, zelfs als er al veel onbevestigde brieven in de wachtrij staan, om ervoor te zorgen dat zowel de parent- als de child transactie snel worden verwerkt. Deze oplossing is echter niet altijd voldoende of optimaal. 

Ephemeral anchors pakken dit probleem aan door een dynamischer en robuuster mechanisme voor fee bumping te introduceren. In plaats van te vertrouwen op CPFP alleen, waar de beperkingen kunnen leiden tot blokkades in fee bumping, stellen ephemeral anchors het lightning netwerk in staat om transactiekosten efficiënter en effectiever te verhogen. En dit is onafhankelijk van de beperkingen van de bitcoin blockchain.

Het wordt bereikt door het gebruik van tijdelijke, aanpasbare “anchor”-transacties die kunnen worden aangepast om hogere fees te omvatten wanneer dat nodig is, zonder dat dit wordt beïnvloed door de maximale pakketgrootte of het aantal afstammelingen/voorouders. 

Steun Focus!

Vind je deze open en gratis Focus-editie waardevol? Steun ons met een volledig vrijblijvende donatie, compleet value4value!

Klik op de QR-code met je lightning wallet (lnurl-compatible) of check onze donatiepagina voor standaardopties.

Steun Focus!

Vind je deze open en gratis Focus-editie waardevol? Steun ons met een volledig vrijblijvende donatie, compleet value4value!

Scan de QR-code met je lightning wallet (lnurl-compatible) of check onze donatiepagina met enkele standaardknoppen.

Conclusie

Bastien Teinturier beschrijft wat kleine aanpassingen om v3-transacties en ephemeral anchors effectiever te kunnen gebruiken.

De voorgestelde aanpassingen door middel van v3-transacties en ephemeral anchors zorgen er voor dat het off-chain versturen en ontvangen van betalingen niet langer afhankelijk is van de fluctuerende on-chain kosten. Het maakt de hoeveelheid geld die je kunt versturen of ontvangen binnen het lightning Netwerk “deterministisch” oftewel voorspelbaar en constant. 

Door deze verandering worden de lightning transacties efficiënter en gebruikersvriendelijker, omdat iedereen altijd weet hoeveel ze kunnen versturen of ontvangen, onafhankelijk van de veranderende kosten op de bitcoin blockchain.  

Overige lightning actualiteiten

 • LN Markets is een pionier in instant bitcoinhandel via lightningstortingen. Onlangs lanceerden ze een non-custodial derivatenhandelssysteem, DLC (Discreet Log Contracts) Markets. 
   
  Ze zetten hiermee een belangrijke stap richting het realiseren van trustless trading op bitcoin. DLC Markets stelt handelaren in staat om financiële instrumenten, zoals bitcoinfutures en -opties, te verhandelen zonder het traditionele risico van het poolen (samenbrengen) van fondsen bij een centrale partij. Dit kan namelijk leiden tot verhoogde risico’s op fraude, diefstal, of verlies door slecht beheer of aanvallen op een platform. 
   
  Decentrale oplossingen, zoals DLC Markets, bieden bijna risicoloze transacties door gebruik te maken van de bitcoin blockchain voor het direct uitwisselen van onderpand tussen peers, terwijl een uniek smart contract voor elke transactie zorgt voor gescheiden fondsenbeheer en volledige transparantie.

  Gebruikers behouden de volledige controle over hun eigen middelen. Met de recente financiering door Ego Death Capital van 3 miljoen dollar is DLC Markets klaar om de derivatenhandel te transformeren. Lees hier de whitepaper of kijk op de website
 • Amboss Technologies fungeert al enkele jaren als de go-to lightning explorer en ze bieden diverse analytische tools en liquiditeitsbeheer voor eigenaren van lightning nodes. Amboss lanceert deze maand Reflex, een tool speciaal ontwikkeld om de operationele risico’s binnen het lightning netwerk aan te pakken.

  Na grondig onderzoek onder 26 lightning bedrijven, kwam Amboss tot de conclusie dat er een dringende behoefte was aan een oplossing. Dit moet bedrijven ondersteunen bij het beheer van risico’s zonder hun productlanceringen, het openen van bankrekeningen of juridische kosten negatief te beïnvloeden. 

Reflex biedt een uitgebreid overzichts- en beheerplatform voor het lightning netwerk, met functies zoals geavanceerd risicobeheer, (controversiële) OFAC-controles, voortdurende monitoring, en node-checks. Het doel van Reflex is niet het nemen van handhavingsmaatregelen, maar het bieden van de noodzakelijke middelen voor gereguleerde bedrijven om te zorgeloos te kunnen groeien.

Ze kunnen dankzij Reflex makkelijk aantonen niet betrokken te zijn bij witwassen of terrorisme. Amboss streeft ernaar dat er dankzij Reflex meer succesvolle lightningbedrijven ontstaan. Juist door inzicht-gedreven besluitvorming te faciliteren en de operationele risico’s efficiënt te beheren. 

 • Mostro P2P kondigt zijn eerste succesvolle transactie op het mainnet aan. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het peer-to-peer uitwisselen van bitcoin via het lightning netwerk. Het platform maakt gebruik van het nostr protocol en stelt gebruikers in staat om bitcoin te verhandelen tegen elke fiatvaluta, met een huidige beperking in het uitwisselen van maximaal 20.000 satoshis. 
   
  Ze onderscheiden zich door de focus op decentralisatie en willen zo veel mogelijk mensen aanspreken. Er bestaat zowel een gebruiksvriendelijke webversie als een terminalversie voor meer technisch onderlegde gebruikers. 

  Het unieke van Mostro ligt in het gebruik van lightningnodes die beheerd worden door gebruikers die commissies ontvangen voor hun diensten. Daarnaast gebruiken ze ook een reputatiesysteem dat deelname aan het netwerk stimuleert. 
   
  Dit project, dat nog in de kinderschoenen staat, nodigt Rust ontwikkelaars uit om bij te dragen aan hun benadering van gedecentraliseerde, censuurbestendige bitcoinbeurzen. Bekijk hier de web client

Nostr-nieuws 

 • Er worden de laatste tijd veel verschillende tools gebouwd die gebruik maken van het nostr protocol. Bijvoorbeeld Formstr, een gratis en open-source alternatief voor Google Forms. Ze lanceerden een nieuwe versie met een volledige gebruikersinterface revisie. Heb je een nostr account en wil je dit een keer zelf proberen? Check dan hier de website
 • Ook zijn er een aantal proof-of-concept tools de moeite waard om te volgen, bijvoorbeeld “Whynostr, een tool om gezamenlijk documenten te kunnen bewerken. Ook kan je het inzetten om een gedecentraliseerde wiki op te zetten bijvoorbeeld. Check hier een bericht van de maker. Een laatste proof-of-concept voorbeeld is “WikiFreedia, een Wikipedia alternatief via nostr. Lees hier het bericht van de ontwikkelaar, Pablo Fernandez.
 • De nostr iOS client van Damus staat inmiddels al 1 jaar in de App Store en nu introduceren ze “Damus Purple”. Het betreft een premium lidmaatschap dat exclusieve functies biedt, waaronder automatische vertalingen van berichten. Natuurlijk ondersteun je Damus zelf hiermee ook en ze hebben genoeg plannen voor nog meer extra functies in de toekomst. 
   
  Deze nieuwe optie is momenteel alleen beschikbaar voor TestFlight-gebruikers, maar zal ook snel beschikbaar zijn in de App Store. Ze nodigen iedereen hiermee uit om deel te nemen aan de toekomstige ontwikkelingen van Damus. Meer weten over Damus Purple? Check de website
 • Ontwikkelaar Artur Brugeman heeft een webgebaseerde nostr signer tool, nsec.app gebouwd. Het slaat je keys lokaal op in de browser en apps kunnen toegang krijgen door gebruik te maken van NIP-46. Het is een non-custodial oplossing voor gebruikers om hun nostr-apps te gebruiken zonder de noodzaak van extensies of mobiele apps. 
   
  Op dit moment gebruikt het nostr-login library om het mogelijk te maken apps die NIP-07 gebruiken te laten communiceren met NIP46. 
   
  nsec.app geeft met name een toekomstbeeld waarin een veiligere en meer gebruiksvriendelijke toegang tot het nostr netwerk mogelijk zal zijn. Let wel op! Op dit moment is deze tool nog in bèta en de maker geeft het advies het niet te gebruiken met je echte keys! Check hier de website van deze tool. 

Tot de volgende Lightning Focus in het nieuwe jaar vol nieuwtjes uit de lightning wereld om je weer volledig up-to-date te houden!

Hodl on,
Edward

Steun Focus met een donatie!

Laat een berichtje achter en kom in ons donatie-dashboard.

BITCOIN FOCUS

Word abonnee van dé bitcoin nieuwsbrief van Nederland.