Skip links

#238 Een diepe duik in de wereld van Tether

In deze editie van BitcoinFocus richten we de aandacht niet op de geliefde oranje munt, maar op een andere opmerkelijke speler in de cryptomarkt: de stablecoin Tether. Op 31 juli heeft het moederbedrijf van Tether, Tether Holdings Limited, een persbericht uitgebracht over de assurance audit, ondertekend door het Italiaanse accountantskantoor DBO.

Deze audit biedt inzicht in de balans van Tether Holdings Limited. Gezien de dominante rol van Tether in de bitcoinmarkt, is het belangrijk om deze gegevens te verifiëren. In dit artikel gaan we audit controleren door gebruik te maken van on-chain data. Tevens maken we een diepe duik in de dominantie van Tether op de bredere stablecoinmarkt.

Focus is een value4value nieuwsbrief. Ben je fan? Steun ons met een vrijblijvende donatie!

De hoeveelheid stablecoins in omloop

Laten we beginnen met een blik op het grotere plaatje: de hoeveelheid stablecoins die daadwerkelijk in omloop zijn. Dit overzicht is gevisualiseerd in de onderstaande grafiek. In het bovenste gedeelte van de grafiek zijn vier verschillende lijnen te zien. Elk vertegenwoordigt de grootste stablecoin op de cryptomarkt.

🟢 USDT: Tron – Tethers die zijn uitgegeven op het tron-netwerk zijn de grootste stablecoin van dit moment. Deze USDT: Tron heeft een rondgaande hoeveelheid van ongeveer $41 miljard Tethers. Hiermee zijn deze munten van dit netwerk het meest populair. Het is belangrijk om te benoemen dat de grafiek slechts data vanaf mei 2022 toont. In de periode daarvoor was deze stablecoin er ook, maar de data van de periode tot mei 2022 is beperkt.

🟠 USDT: ETH – Tethers uitgegeven op het ethereumnetwerk zijn ook erg populair. De rondgaande hoeveelheid bedraagt ongeveer $36 miljard en is daarmee samen met Tethers op het tron-netwerk de meest populaire stablecoin. Het gezamenlijke hoeveelheid op beide chains is $77 miljard.

🔵 USDC – Dit is de stablecoin uitgegeven door Circle. De stablecoin heeft veel populariteit gekregen in de jaren 2020 en 2021. Op het hoogste punt was de rondgaande hoeveelheid $47,9 miljard, maar die hoeveelheid is inmiddels bijna gehalveerd naar $24 miljard. 

🟡 BUSD – Dit is de stablecoin die gelinkt is aan de bekende cryptobeurs Binance. De munt heeft in het verleden geprofiteerd van de toenemende populariteit van de beurs, maar heeft sindsdien een aanzienlijke neergang doorgemaakt. Deze daling is te wijten aan het stoppen van de uitgifte van BUSD. Dit komt door een juridische zaak tegen de uitgevende instantie, Paxos, aangespannen door de Securities and Exchange Commission (SEC). Op het hoogste punt ging er meer dan $23 miljard rond, inmiddels is dat slechts $3,6 miljard. 

Er zijn nog diverse andere stablecoins zoals DAI, TUSD of Frax, maar deze heb ik buiten beschouwing gelaten omdat ze kleiner zijn in omvang.

Inzoomen op Tether

Het bovenstaande overzicht toont aan dat Tethers op de tron- en ethereum-blockchain samen een gecombineerde omvang hebben van $77 miljard. Dit cijfer komt niet exact overeen met de $83,1 miljard aan stablecoins die is genoemd in het persbericht van 31 juli. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat er ook Tethers worden uitgegeven op andere chains. Deze bevindingen zijn visueel weergegeven in onderstaande grafieken, waarbij de rondgaande hoeveelheid USDT per chain wordt gepresenteerd in zowel absolute getallen als percentages.

In één oogopslag wordt de dominante positie van USDT op het tron en ethereum duidelijk. Ongeveer 92% van alle rondgaande USDT bevindt zich op deze twee chains. Vervolgens komt Tether op de BSC, de chain van Binance, met een bedrag van $3,4 miljard, wat overeenkomt met 4% van de totale rondgaande hoeveelheid. De rest van de chains vertegenwoordigen slechts kleine aantallen in vergelijking met de omvang van de rest en zijn nagenoeg verwaarloosbaar.

De totale hoeveelheid komt volgens de on-chain data uit op $83,87 miljard dollar, zelfs iets hoger dan het aantal dat Tether vermeldt. Dit kleine verschil kan te wijten zijn aan een verschil in peildatum en is geen reden tot al te veel zorgen.

Tethers bij beurzen

De bovenstaande gegevens bevestigen dat de cijfers die zijn gecommuniceerd door Tether Holdings Limited overeenkomen met de on-chain data. Dit is op zich goed nieuws, maar nu rijst de vraag hoeveel van deze Tethers worden aangehouden bij beurzen?

Voordat ik deze vraag beantwoord, is het belangrijk om te vermelden dat ik mij richt op USDT op ethereum. De reden hiervoor is dat ik momenteel geen nauwkeurige adreslabels heb voor USDT op het tron-netwerk dat bij beurzen is gestald. Dit is een complex en tijdrovend proces, daarom beperk ik me momenteel tot USDT op ethereum met een totaal van $36 miljard.

Als we naar de grafiek kijken, zien we een opvallend patroon. Het percentage USDT: ETH dat wordt aangehouden bij beurzen schommelt tussen de 20% en 30% van de totale hoeveelheid in omloop. Dit is interessant omdat bij bitcoin slechts 10% van de totale hoeveelheid op beurzen staat. Deze bevinding is logisch en niet verrassend, gezien het gebruik van stablecoins om de waarde van één dollar te repliceren, wat vooral belangrijk is voor actieve handelaren. Bitcoin daarentegen heeft het ethos om als onafhankelijk geld te dienen, waarbij je geen centrale partij – zoals een exchange – nodig hebt.

Een ander opvallend aspect is de duidelijke stijging in de periode van maart 2020, toen de markt instortte als gevolg van de Covid-crash. Dit veroorzaakte een aanzienlijke toename (40%) van de totale hoeveelheid USDT: ETH op beurzen, wat erop wijst dat mensen stablecoins aanhouden of omzetten naar bitcoin als een veilige haven tijdens de onzekere marktomstandigheden.

En op welke beurzen staat deze Tether?

Uit de data blijkt dat er aanzienlijke verschuivingen zijn in de exchanges waar Tethers worden aangehouden. Eén exchange springt er duidelijk bovenuit, namelijk Binance. Op deze beurs wordt vrijwel altijd meer dan 20% van alle Tethers die bij beurzen zijn gestald, bewaard.

Vroeger was Huobi ook een populaire beurs om Tethers op te slaan. Op bepaalde momenten in 2020 en 2021 hadden zij meer dan 30% van alle Tethers die bij beurzen staan gestald. Echter, hun aandeel is inmiddels sterk afgenomen en is nu verwaarloosbaar (1,5%). Deze beurs wordt gereorganiseerd en moest ook stoppen in Maleisië.

Een andere opvallende exchange is OKX. Deze beurs heeft in de afgelopen periode veel aan populariteit gewonnen en bewaart inmiddels meer dan 40% van alle Tethers die bij beurzen staan gestald.

De genoemde exchanges zijn allemaal beurzen waarop je kunt handelen in futures, oftewel contracten op bitcoin. Dit wijst erop dat USDT voornamelijk wordt bewaard bij deze ongereguleerde futures-exchanges.

En dat kan ik ook bevestigen met de volgende grafiek. Voor deze grafiek heb ik alle beurzen onderverdeeld in spot- en futuresbeurzen. Op de meeste beurzen kun je beide handelen, dan heb ik het gelabeld als futures-beurs (denk bijvoorbeeld aan Binance).

Het patroon is duidelijk: het grootste deel van de USDT: ETH wordt vastgehouden op futuresbeurzen. Dit suggereert dat het bedoeld is voor actieve dag-tot-dag handel. Wederom is dit in tegenstelling tot de bitcoin, die wordt vastgehouden bij beurzen, waarbij het percentage een stuk evenwichtiger ligt.

Conclusie

We zijn diep in de gegevens gedoken om te kijken hoeveel stablecoins er daadwerkelijk in omloop zijn. En gelukkig hebben we daarbij kunnen vaststellen dat de rondgaande hoeveelheid Tethers overeenkomt met het aantal dat Tether Holdings Limited noemt in hun audit. Dat is geruststellend.

In tegenstelling tot bitcoin zien we dat een relatief groot percentage van Tether wordt aangehouden bij beurzen. Dit duidt erop dat het voornamelijk wordt gebruikt voor actieve handel, en dit illustreert dat stablecoins een compleet ander doel dienen dan bitcoin.

De conclusie is dat het aanhouden van Tether voornamelijk gunstig is voor actieve handelaren, terwijl doorgewinterde bitcoiners er vaak voor kiezen om hun geliefde oranje munt buiten beurzen op te slaan.

Groet,

Maarten van CryptoQuant

Focus is een value4value nieuwsbrief. Ben je fan? Steun ons met een vrijblijvende donatie!

Steun Focus met een donatie!

Laat een berichtje achter en kom in ons donatie-dashboard.

BITCOIN FOCUS

Word abonnee van dé bitcoin nieuwsbrief van Nederland.