Skip links

#183 Bitcoin whales uitgelicht

Je hebt er vast wel eens van gehoord, een bitcoin whale. Dit is een term die wordt gebruikt voor een persoon of organisatie die een enorme hoeveelheid bitcoin bezit, namelijk meer dan 1.000 bitcoin, wat snel oploopt tot tientallen miljoenen dollars in fiat termen. Door middel van on-chain analyse is het mogelijk in inzicht te krijgen in de activiteit van deze bitcoin whales, maar ook andere groepen investeerders. 

In dit artikel zullen we enkele belangrijke bevindingen met betrekking tot de distributie van bitcoin-entiteiten bespreken en hoe deze is veranderd in de loop van de tijd. Het is belangrijk om dit inzichtelijk te krijgen omdat het informatie geeft over het gedrag van ‘de grote jongens’, maar ook toont in hoeverre bitcoin op een decentrale manier gedistribueerd is over het netwerk.

Belangrijke nuances vooraf

In dit artikel gaan we inzoomen op deze groepen. Het is vooraf belangrijk om te noemen dat we de analyse doen op basis van adressen. Hiermee kan geen directe conclusie worden getrokken over het aantal investeerders die er zijn. Eén investeerder kan namelijk enkele tot tientallen adressen hebben. 

Aanvullend daarop is het belangrijk om te benoemen dat er ook adressen tussenzitten die behoren bij beurzen of fondsen zoals van Grayscale (GBTC). Om te beginnen met beurzen: het geschatte aantal gebruikers op beurzen ligt in de buurt van 130 miljoen. Het is redelijk om aan te nemen dat een meerderheid daarvan qua aantal kleinere retailbeleggers zijn, die dus eigenlijk aan een kleine entiteitgroep toebehoren. Het vraagt een meer gedetailleerde analyse van de verdeling op beurzen om de 2,1 miljoen bitcoin die daar wordt bewaard te verdelen. Deze data is eenvoudigweg niet beschikbaar en daardoor wordt het lastig om hierin inzicht te krijgen, een belangrijke nuance.

Daarnaast staat er ook bitcoin op de adressen van fondsen, zoals Grayscale. Hun fonds (GBTC) bevat ongeveer 650.000 BTC en is eigendom van meerdere deelnemers op secundaire markten. Deze grote hoeveelheid bitcoin staat onder beheer bij Coinbase Custody. Door middel van de walletmanagement techniek van Coinbase Custody is deze bitcoin opgedeeld in adressen van ongeveer 100 BTC per adres. Bij het lezen van deze analyse, is het belangrijk om deze nuances in het achterhoofd te houden.

Distributie van alle bitcoin-entiteiten

Om te beginnen, zijn er verschillende soorten bitcoin-entiteiten, die zijn te onderscheiden op basis van de grootte van hun bitcoinwallet. De verschillende soorten entiteiten zijn:

 • Shrimps (🔵): entiteiten met minder dan 1 BTC
 • Crab (🔴): entiteiten met 1-10 BTC
 • Octopus (🟢): entiteiten met 10 – 100 BTC
 • Shark (🟣): entiteiten met 100 – 1.000 BTC
 • Whale (🟠): entiteiten met 1.000 – 10.000 BTC
 • Humpback (🌐): entiteiten met meer dan 10.000 BTC

Deze groepen worden getoond in de onderstaande grafiek. De grafiek geeft een overzicht van de verdeling van bitcoin-entiteiten over verschillende groepen, gebaseerd op het aantal bitcoin dat elke groep bezit. Hieruit blijkt dat:

 • Shrimps (< 1 BTC) bezitten ongeveer 8,4% van de totale bitcoinvoorraad
 • Crabs (1 – 10 BTC) bezitten circa 12%
 • Octopus (10 – 100 BTC) bezitten ~25,5%
 • Sharks (100 – 1k BTC) bezitten ongeveer 25,7%
 • Whales (1.000 – 10.000 BTC) bezitten circa 19,25%
 • Humpbacks (10k+ BTC) bezitten ~9,2%

Het valt op dat middelste groepen, namelijk octopussen en sharks vooralsnog het hoogste percentage bitcoin bezitten. Dit wordt opgevolgd door whales en daarna komt pas de eerste groep van kleine investeerders, namelijk crabs (UTXO’s met 1 – 10 BTC). De dominantie van de grote bitcoin-entiteiten is consistent gebleven in de loop der tijd en is nog steeds aanwezig.

De verdeling over tijd

Dit wordt ook duidelijk in de volgende grafiek en tabel. Het toont het aantal bitcoin per entiteiten tijdens drie verschillende halveringsperiodes. De exacte aantallen en bijbehorende percentages zijn af te lezen in de tabel, maar ik wil graag de nadruk leggen op de twee kleinste groepen, namelijk shrimps en crabs. 

Deze entiteiten worden voornamelijk beheerd door individuele investeerders, wat blijkt uit de gestage groei over de tijd. Tijdens de eerste halvening hadden deze groepen slechts 6,1% van de bitcoinvoorraad in handen, maar dit is gestegen naar 17,3% tijdens de derde halving en meer dan 20% op dit moment. Dit suggereert dat bitcoin steeds populairder is en beter is verdeeld over een groter aantal entiteiten.

 Halving 1Halving 2Halving 3
Shrimps ( < 1 BTC)131.000 (1,2%)570.000 (3,6%)1.216.000 (6,6%)
Crab (1 – 10 BTC)503.000 (4,9%)1.422.000 (9,0%)1.978.000 (10,7%)
Octopus (10 – 100 BTC)3.373.000 (33,2%)4.609.000 (29,2%)4.731.000 (25,7%)
Shark (100 – 1.000 BTC)2.571.477 (25,2%)4.150.000 (26,3%)5.105.000 (27,8%)
Whale (1.000 – 10K BTC)2.455.442 (24,3%)3.431.000 (21,7%)3.769.000 (20,5%)
Humpback (> 10K BTC)1.100.057 (10,8%)1.572.000 (9,9%)1.571.000 (8,4%)

Ter ondersteuning hiervan heb ik deze grafiek toegevoegd, waarin de prijs van bitcoin wordt vergeleken met het aantal bitcoin in wallets die minder dan 10 bitcoin bevatten, en de maandelijkse verandering in hun bezit. Met uitzondering van enkele korte perioden zien we een gestage toename van het aantal bitcoin in het bezit van deze groep. Dit duidt erop dat ze onverminderd vertrouwen hebben in bitcoin en de groep aan investeerders blijft groeien, ongeacht de omstandigheden. Dit groeiende vertrouwen en interesse vanuit kleinere investeerders draagt dus bij aan een betere distributie van het aantal bitcoin over de marktdeelnemers.

Percentage bezit van whales

Een andere interessante grafiek is het percentage van de totale bitcoinvoorraad in handen van whales en humpbacks. Het gaat dus om adressen met meer dan 1.000 BTC. Vanwege de prijs van bitcoin en een relatief hoge blockreward is het aantal whales in de begin dagen sterk gestegen. Het percentage wallets dat meer dan 1.000 bitcoin bezit is in de eerste jaren opgelopen tot 45% (2011).

Vanaf dat punt is het percentage alleen nog maar gedaald, tot het punt van 28% wat de huidige waarde is. Het percentage van de totale bitcoinvoorraad in de handen van whales is dus afgenomen. Wederom wijst dit erop dat bitcoin steeds meer verspreid is over verschillende entiteiten, wat naar mijn mening een positief en gezond signaal is.

Verschuiving in whale-wallets

In absolute aantallen vertoont de groep van whales een toename in balans sinds de oprichting van bitcoin tot en met eind 2017. De groei stagneerde na de parabolische top van december 2017. Sindsdien lijkt deze groep zich meer te gedragen volgens marktomstandigheden, met korte termijn handelspatronen. Een goed voorbeeld hiervan is tijdens de piek van de bullmarkt in 2021.

Rond de top van maart 2021 was er een aanzienlijke daling in het bezit van whales, terwijl het bezit in adressen van 100-1.000 juist steeg. Dit suggereert dat de whales hun bitcoin naar deze adressen hebben verplaatst, waardoor ze in een andere groep (namelijk die van de sharks) terechtkomen. Tegelijkertijd heeft de prijs van bitcoin een top gevormd rondom deze periode. Toeval of hebben ze invloed uitgeoefend op de markt? 😉

Verkoopdruk vanuit whales tijdens de $20.000 range

Een andere periode waarin er sterke verkoopdruk afkomstig is van whales is in de periode kort na de Luna/Celcius-crash. Tijdens dit moment daalde de prijs van bitcoin naar $20.000, maar al kort daarvoor nam het verkoopgedrag van whales toe. 

Dit is af te lezen uit de onderstaande grafiek. De grafiek toont per dag hoeveel procent van alle verstuurde bitcoin afkomstig is uit een bepaalde adresgrootte. De grafiek toont waardes van 80% voor de groep van whales (1.000 – 10.000 BTC), wat betekent dat op sommige dagen meer dan 80% van alle verstuurde bitcoin afkomstig was van deze groep investeerders. Het is inherent dat dit heeft gezorgd voor extra druk op de bitcoin prijs met een koersdaling als gevolg.

Steun Focus!

Vind je deze open en gratis Focus-editie waardevol? Steun ons met een volledig vrijblijvende donatie, compleet value4value!

Klik op de QR-code met je lightning wallet (lnurl-compatible) of check onze donatiepagina voor standaardopties.

Steun Focus!

Vind je deze open en gratis Focus-editie waardevol? Steun ons met een volledig vrijblijvende donatie, compleet value4value!

Scan de QR-code met je lightning wallet (lnurl-compatible) of check onze donatiepagina met enkele standaardknoppen.

Afronding & conclusie

Door middel van on-chain analyse wordt inzichtelijk welk gedrag entiteiten zoals whales en particuliere investeerders tonen. Hoewel we rekening moeten houden met een aantal belangrijke nuances, kunnen we stellen dat:

 • Het percentage van de totale bitcoinvoorraad in handen van particuliere investeerders neemt steeds verder toe. Hierdoor groeit het aandeel dat zij bezitten, wat leidt tot een betere distributie van bitcoin over het netwerk.
 • Whales hebben hun hoeveelheid bitcoin tot eind 2017 zien toenemen, waarnaar ze een steeds grotere invloed op de markt hebben gekregen. Dit was vooral te merken tijdens de all-time high van 2021 en de zware verkoopdruk die tijdens en na de Celsius-crash van het afgelopen jaar plaatsvond.

Het is interessant om deze groepen de komende periode te blijven volgen, om te bepalen of deze trend zal voortzetten of dat er veranderingen zullen optreden. Als er opvallende ontwikkelingen zijn, lees je deze natuurlijk als eerste op Bitcoin Focus 😉

BITCOIN FOCUS

Word abonnee van dé bitcoin nieuwsbrief van Nederland.