Skip links

#256 Gaat Craig Wright met zijn vervalsing de Pineapple Hack-rechtszaak opblazen? (deel 2)

In deel 1 hebben we kunnen lezen dat een belangrijk bewijsstuk in de Pineapple Hack rechtszaak een inkooporder bestand is, en dat bestand is volgens Craig Wright toentertijd door zijn ex-vrouw gemaakt. Het bestand is in de rechtszaak voorzien van een stempel van goedkeuring door forensisch bureau AlixPartners die weinig tot geen technische bijzonderheden aan het bestand kan ontdekken. Maar klopt dit wel?

Focus is een value4value nieuwsbrief. Steun ons met een vrijblijvende donatie!

Tegelijkertijd weten we 100% zeker dat deze gebeurtenis nooit in het echt kan zijn gebeurd, en dus weten we dat het inkooporder bestand per definitie een anti-gedateerd bestand moet zijn. Want het klopt niet dat Craig Wright grote aantallen bitcoin koopt in februari 2011, terwijl hij pas bitcoin leerde kennen in juli 2011 en pas in april 2013 in het echt zijn eerste bitcoin kocht.

Dus deze bitcoin inkooporder, die pretendeert uit februari 2011 te zijn, moet een door Craig Wright gemaakte vervalsing zijn, dat is bij voorbaat 100% zeker. Maar hoe bewijzen we dat feit nadat een doorgewinterd forensisch expert alle ins en outs van het inkooporder bestand al heeft doorgenomen in een gedetailleerd forensisch rapport?

Het begon allemaal toen één van de bitcoinontwikkelaars de mening vroeg van ondergetekende over het hele Particulars Of Claim-pakket met alle informatie in deze rechtszaak. En op het moment dat ik de WMIRK inkooporder van de 1Feex bitcoin zag met de forensische goedkeuring van AlixPartners, plaatste ik mezelf in de modus operandi van Craig “plagiaat is mijn tweede naam” Wright.

Bewijs via Google

Dus ik deed een Google-zoekopdracht naar ‘purchase order template’ (inkooporder sjabloon). Dit omdat Craig Wright eigenlijk nooit zelf iets verzint, en hij vrijwel alles kopieert van internet.

En… bingo.

Bovenaan pagina 1 van deze Google-zoekopdracht vinden we onmiddellijk exact dezelfde inkooporder die Craig Wright, of zijn toenmalige vrouw Lynn Wright naar Craig Wright beweert, in 2011 had gebruikt.

Merk op dat alleen de inkooporder sjabloon die is gehost op de website van “Vertex42” is gemarkeerd in de onderstaande schermafbeelding. De reden hiervoor is dat, hoewel hetzelfde sjabloon ook op andere plaatsen te vinden is, Vertex42 de oorspronkelijke auteur van dit sjabloon is.

Laten we een beetje inzoomen op de sjabloon die we zojuist met Google hebben gevonden. We merken op het eerste gezicht dat lettertype, kleur, lay-out, alles precies hetzelfde is. Zelfs de tweede regel uit het sjabloon met een bedrag van $75 is hergebruikt door Craig Wright (of zijn vrouw)!

Er bestaat dus geen twijfel over, als we nog een beetje verder gaan met de valse verhaallijn van Craig Wright, dat Lynn Wright dit exacte sjabloon heeft gebruikt om de WMIRK-inkooporder te maken. En op dit moment kunnen we nog steeds aannemen dat de WMIRK 1Feex-inkooporder in 2011 is aangemaakt. Maar, en ook dat zal niemand verbazen waarschijnlijk, die aanname kan snel naar de prullenbak. Dus blijf lezen, beste lezer!

Om te beginnen: hoe weten we dat Vertex42 inderdaad de auteur, de oorspronkelijke bouwer en aanbieder van dit specifieke sjabloon is?

Laten we teruggaan naar het gemarkeerde deel van het forensische rapport van AlixPartners. Merk op dat ze een verborgen tekst hebben gevonden, ik kan het een soort watermerk noemen, in de WMIRK inkooporder van Craig Wright.

Met dit watermerk ben ik geholpen door een ander lid van de bitcoin gemeenschap, want bedenk wel, er zijn veel meer Craig Wright criticasters actief, waarvan de meesten om voor de hand liggende redenen onbekend of anoniem willen blijven (neem bijvoorbeeld The CryptoDevil Case). In dit geval gaat het om een bitcoiner met zeer specifieke technische kennis, laat ik het zo maar zeggen.

Ga nu naar de online pagina waar Vertex42 dit inkooporder sjabloon aanbiedt . Download vervolgens vanaf hier het sjabloonbestand voor de inkooporder (genaamd “purchase-order.xlsx ”) en open het met Microsoft Excel of een compatibele softwaretool.

Klik nu op cel “E38”. Merk op dat er een verborgen tekst “[42]” in deze cel staat. Dit is, zoals we later zullen leren, een Vertex42-uniek watermerk.

Laten we het samenvatten. Op dit moment kunnen we concluderen dat niet alleen de zichtbare elementen van het inkooporder sjabloonbestand (lettertype, kleur, lay-out, tweede regel), maar ook de verborgen elementen van het inkooporder sjabloon bestand (watermerk) overeenkomen met de WMIRK 1Feex-inkooporder.

Vervolgens, laten we deze zaak eens wat verder onderzoeken. Bijvoorbeeld, hoe oud is de webpagina van Vertex42 waar het inkooporder sjabloon is te vinden? Kunnen we proberen uit te vinden in welk tijdsbestek dit exacte bestand door Vertex42 is aangeboden?

We gaan voor dit onderzoek het internetarchief, WayBack Machine, gebruiken.

Bron: WayBackMachine

De Vertex42-webpagina met het inkooporder sjabloon is in ieder geval sinds december 2003 in gebruik, zo blijkt. Dus als we vanaf hier niet verder kijken, lijkt het erop dat Craig Wright, of zijn vrouw Lynn Wright, in of vóór februari 2011 naar deze pagina is gegaan. Vervolgens is de Vertex42-inkooporder sjabloon gedownload en is dit sjabloon gebruikt om de WMIRK inkooporder te maken.

Maar klopt dit wel? Nee, dit klopt niet. Want we gaan nog wat dieper graven, omdat we willen weten of tussen 2003 en 2023 altijd hetzelfde Excel-sjabloon online is aangeboden. We gaan dus elk van de 184 opgeslagen pagina’s controleren met de WayBack Machine.

En om nu een lang verhaal kort te maken: de sjabloon die Craig Wright (en Craig Wright alleen, aangezien Lynn Wright er in dit tijdperk niet meer was) gebruikte om de WMIRK-inkooporder te maken, is in september 2015 voor het eerst opgeslagen met de Wayback Machine. Laten we het sjabloon namelijk eens vergelijken met het eerder opgeslagen sjabloon van maart 2015. We merken talloze kleine, maar nog steeds zeer duidelijke verschillen in tekst en lay-out.

We kunnen nu concluderen dat het inkooporder sjabloon tussen maart 2015 en september 2015 substantieel is bijgewerkt – grafisch en technisch – door Vertex42. Technisch gezien ook, omdat de versie van maart 2015 van het sjabloonbestand compatibel was met Excel 2003 (XLS-bestandstype), terwijl de versie van september 2015 van het sjabloonbestand compatibel was met Excel 2007 (XLSX-bestandstype).

Het is dus vrij duidelijk dat Craig Wright (en zoals gezegd, zeker niet Lynn Wright) de sjabloonbestandsversie van september 2015 gebruikte om de WMIRK-inkooporder rond september 2015 (of later) te maken. Na het opslaan van het XLSX-bestand als PDF-bestand, heeft Faketoshi het PDF-bestand met de WMIRK-inkooporder vervalst door het met terugwerkende kracht te anti-dateren tot februari 2011 om AlixPartners voor de gek te houden, zodat zij denken dat het een echt inkooporder bestand uit februari 2011 is.

Het gezicht van een gebroken reputatie. Bron: AlixPartners-website

Maar het is natuurlijk geen echt inkooporder bestand uit februari 2011. En uiteindelijk had niemand hier verrast over moeten zijn, natuurlijk.

Sta mij toe om het nog eens te herhalen: het kan nooit een echt inkooporder bestand uit februari 2011 zijn geweest, omdat Craig Wright zoals gezegd in februari 2011 nog niet eens wist dat bitcoin bestond. Craig hoorde pas rond juli 2011 over bitcoin, en hij schreef voor het eerst als een amateur over bitcoin in augustus 2011. Op dat moment spelde hij ‘bitcoin’ maar liefst 4 keer verkeerd!

En over het kopen van bitcoin gesproken: Craig Wright kocht zijn eerste bitcoin op Mt Gox in april 2013, ruim 2 jaar na de vermeende aankoop bij WMIRK. Meer over Craig Wright en bitcoin, inclusief alle bovengenoemde anekdotes met links naar hun bronnen, rond het tijdperk 2011-2013 in “Faketoshi, The Early Years – Part 1”.

En het Vertex42-verhaal eindigt hier ook niet. Er is contact opgenomen met Vertex42 om commentaar te geven op deze bevindingen en om te zien of ze aanvullende informatie hadden. En oh jongens, hadden ze meer informatie over hun inkooporder sjabloon! Deze informatie volgt binnenkort in de komende “getuigenverklaring van Timothy William Elliss”. Zie verderop in dit artikel.

Russische beurs WMIRK

En er is meer aan de hand met de vervalsing van de WMIRK-kooporder. Bijvoorbeeld, omdat WMIRK in februari 2011 niet eens in bitcoin handelde. Ze begonnen pas op 25 september 2013 met het verhandelen van bitcoin. Dat maakten ze op verschillende online plaatsen bekend, bijvoorbeeld hier:

Laten we nu eens kijken naar een getuigenverklaring van een van de raadsmannen van Craig Wright, onderdeel van het rechtszaakpakket – zoals gezegd, de zogenaamde Particulars Of Claim – dat de ontwikkelaars in 2021 ontvingen. En laten we enkele citaten uit deze getuigenverklaring kiezen, waarin advocaat Oliver James Cain ingaat op de WMIRK inkooporder van de 1Feex bitcoin tokens.

Eerste getuigenverklaring van Oliver James Cain gedateerd 30 april 2021

De positie van TTL krijgt ondersteuning door andere materialen. Ten eerste is er een gelijktijdig documentair verslag van de aankoop van de 1Feex bitcoin in de vorm van een inkooporder opgesteld door de voormalige vrouw van Dr. Wright, Lynn Wright (“Purchase Order”). Dr. Wright heeft uitgelegd dat de inkooporder mogelijk naar de website van de beurs is geüpload of naar een van de ondersteunende medewerkers is gemaild, maar mogelijk niet daadwerkelijk is gebruikt geweest om de transactie vanaf de website van de relevante beurs te verwerken.

De inkooporder, die bestaat als pdf-bestand, is onderzocht door onafhankelijke forensische experts van AlixPartners, die bevestigen dat:

a) de PDF-metagegevens van de inkooporder hebben een aanmaakdatum van 27 februari 2011 (de datum vermeld op de voorkant van het document); En

b) er is geen bewijs van wijzigingen in de metadata.

In het gedeelte over volledige en openhartige openbaarmaking hieronder heb ik enkele discrepanties in de inkooporder uiteengezet. Het punt blijft echter dat de metadata van het pdf-bestand ondersteunen dat de factuur op 27 februari 2011 is aangemaakt en dat deze sinds de creatie niet is gewijzigd. Dit lijkt daarom gelijktijdig bewijs te zijn dat TTL de bitcoin in het 1Feex-adres heeft gekocht.

<knip>

“De inkooporder die de aankoop van de 1Feex bitcoin bewijst

Ik heb hierboven uitgelegd dat de metagegevens van de pdf van de inkooporder door AlixPartners zijn overwogen en de zaak van TTL lijken te ondersteunen. Ik moet echter wijzen op enkele problemen met de inkooporder.

De prijs per bitcoin die in de inkooporder is vastgelegd is $21,01 (Liberty Reserve-dollars), wat erg hoog is voor de prijzen op dat moment, aangezien prijsindexen op dat moment een prijs van ongeveer $0,91 lijken te tonen. In dit opzicht was de Liberty Reserve-dollar een destijds in gebruik zijnde elektronische munteenheid die één op één aan de Amerikaanse dollar was gekoppeld.

De totale tegenprestatie die in de inkooporder is weergegeven van ongeveer $1,681 miljoen (Liberty Reserve-dollars) is aanzienlijk groter dan de transactiewaarde die op de blockchain is weergegeven van ongeveer $77.000 (hoewel ik heb begrepen dat dit cijfer gebaseerd moet zijn op een index, aangezien de werkelijke waarden die zijn gebruikt door partijen die transacties uitvoeren, kon niet bekend zijn). Dr. Wright legt in paragrafen 74 tot en met 75 van zijn getuigenverklaring uit dat hij niet zeker weet wat de reden hiervoor is, maar dat dit aan een aantal factoren kan liggen:

a) hoewel de Liberty Reserve-dollar 1-op-1 gekoppeld was aan de US$, was de waarde ervan voor Dr. Wright (of enige andere houder) potentieel aanzienlijk lager, aangezien deze alleen onder beperkte omstandigheden zijn uit te geven;

b) het kan een fout zijn geweest van zijn ex-vrouw die de kooporder heeft voorbereid; of

c) het kan te maken hebben met de volatiliteit van de prijzen tijdens de beginjaren van bitcoin en/of de prijsindexen die de markt op dat moment niet weerspiegelden.

Bovendien bevat het adres van WMIRK Cyrillische tekst met de schijnbare betekenis “[Service News]”. Het is niet duidelijk waarom dit zo is.

Op de inkooporder staat ook 80.000 bitcoin, maar de vermelding op de blockchain is voor 79.956 bitcoin. De inkooporder bevat ook een ‘mining fee’ van US$75, maar een dergelijke vergoeding is niet weergegeven op de blockchain.

Hoewel dit discrepanties zijn, waarvan de beklaagden ongetwijfeld kunnen zeggen dat ze aantonen dat de kooporder frauduleus is, zoals ik al heb uitgelegd, is het bewijs van Dr. Wright dat zijn ex-vrouw de kooporder heeft voorbereid en dat zij mogelijk fouten heeft gemaakt bij het opstellen ervan; en het document zelf was mogelijk niet nodig om de transactie uit te voeren. Ook is onduidelijk hoe de transactie door de beurs is uitgevoerd.

Er is ook geen uitdrukkelijke verwijzing naar bitcoindiensten op de startpagina van de WMIRK-website (met behulp van een “Wayback” internetarchiefopname van de website op 16 februari 2011), maar er is wel verwezen naar elektronische valuta. Ik merk ook op dat er een blogpost is, zogenaamd van een medewerker van WMIRK op 15 november 2013, waarin staat: “Onlangs zijn we begonnen met bitcoin te werken”.

Ik geloof dat dit dubbelzinnig is, aangezien WMIRK over het algemeen pas ‘recent’ met bitcoin zou hebben gewerkt als het dat in de jaren vlak daarvoor ook had gedaan. Zeker, de opkomst van digitale activa was ‘recent’ in 2013. Het zou ook niet verrassend zijn als de inhoud van de website verouderd was.

Ik schreef naar WMIRK.ru, waarvan we begrijpen dat het verbonden was met het inmiddels ter ziele gegane WMIRK.com, met het verzoek om bewijs van de aankoop, maar ondanks een herinneringsmail is er geen antwoord ontvangen. Dit is echter niet verrassend, aangezien het een Russische beurs is. Het feit dat TTL deze verzoeken maar al te graag ontving en door ons liet uitvoeren, is in ieder geval een bevestiging van het feit dat de transactie heeft plaatsgevonden.

Het is mogelijk dat gedaagden zeggen dat de aanmaakdatum die wordt weergegeven in de metagegevens van de inkooporder (dat wil zeggen de datum en tijd van de lokale systeemklok van de computer die het bestand heeft gegenereerd) vervalst zou kunnen zijn door het bestand op een computer aan te maken. waarop de lokale systeemklok niet nauwkeurig was. Er is echter geen bewijs dat dit heeft plaatsgevonden en het bewijs van Dr. Wright is dat zijn ex-vrouw het document heeft gemaakt, wat consistent is met de metadata en haar administratieve rol destijds (Wright 1, 73).

Uiteindelijk ben ik echter van mening dat deze zaken niet opwegen tegen de forensische analyse van AlixPartners, die ondersteunt dat de Purchase Order in 2011 in de vorm is opgesteld die nu is geproduceerd. Dat is naar mijn mening een goed stuk bewijs ter ondersteuning van de eigendom van TTL.

Het gezicht van nog een gebroken reputatie. Bron: website ONTIER

Het zal de lezer niet verbazen dat de bitcoinontwikkelaars, die uiteindelijk alle informatie ontvingen die we verzamelden, ook enige moeite hebben gestoken in deze Russische beurs. Onze gezamenlijke inspanningen hebben tot de volgende conclusies geleid:

  • WMIRK is bereikbaar, hun personeel is beschikbaar om mee te chatten
  • WMIRK ontkent met klem dat zij al in februari 2011 ooit in bitcoin hebben gehandeld
  • WMIRK is inderdaad pas in september 2013 begonnen met handel in bitcoin

De leugens van Craig Wright in zijn Slack omgeving zijn in april 2021 in het openbaar tegengesproken door ADT UK, waarna Craig Wright nieuwe leugens moest verzinnen voor zijn fans.

Is de Pineapple Hack-rechtszaak vanaf het begin gedoemd voor Craig Wright?

Ik vraag dit omdat alle informatie genoemd in dit artikel uiteraard ook bij de rechtbank terecht is gekomen en door de rechters zijn gelezen en beoordeeld.

Op 11 juli jongstleden hebben de bitcoinontwikkelaars een document ingediend met de titel:

EERSTE GETUIGEVERKLARING VAN TIMOTHY WILLIAM ELLISS DATUM 11 JULI 2023” (klik a.u.b. op de link om het volledige ‘must read’ document te lezen)

Enkele belangrijke stukken uit dit document:

Ik, TIMOTHY WILLIAM ELLISS, een advocaat van de Senior Courts van Engeland en Wales, van Enyo Law LLP, Fifth Floor, 1 Tudor Street, Londen, EC4Y 0AH, ZAL als volgt ZEGGEN:

Ik ben een partner van Enyo Law LLP en ik word in deze procedure geïnstrueerd door de tweede tot en met de twaalfde 2 (35) beklaagden (de “Enyo beklaagden”).

Laten we, dat wetende, eens kijken wat advocaat Elliss te zeggen heeft over de hele situatie rond het 1Feex-adres, WMIRK en het inkooporder bestand van Craig Wright, een bestand waarvan we nu weten dat het door en door frauduleus is.

Het 1Feex-adres

38. Het geval van TTL is dat het de activa op het 1Feex-adres in februari 2011 heeft gekocht van WMIRK, een online Russische beurs. Uit het bewijsmateriaal van Dr. Wright blijkt dat hij WMIRK heeft gebeld en hen heeft gevraagd hoeveel bitcoin hij kon kopen met zijn Liberty Reserve Dollars. Dr. Wright zegt dat hij WMIRK vervolgens de opdracht heeft gegeven de overdracht uit te voeren. Hij zegt dat hij de rest van de transactie aan zijn toenmalige vrouw, Lynn Wright, heeft overgelaten om te regelen.

39. Dr. Wright zegt dat de aankoop van de bitcoin op het 1Feex-adres blijkt uit een gelijktijdige inkooporder (de “Purchase Order”). Hij zegt dat hij zich de creatie van de inkooporder niet herinnert, maar het is duidelijk dat hij deze niet heeft gecreëerd. Hij gelooft dat het is gemaakt door Lynn Wright. Er zijn geen andere documenten die de transactie bewijzen.

40. Dr. Wright erkent dat de inkooporder “enkele discrepanties” bevat. Volgens de Enyo-beklaagden is het document om de volgende redenen een vervalsing:

40.1. WMRIK verkocht helemaal geen bitcoin op het moment van de vermeende aankoop in februari 2011. De Gedaagden van Enyo hebben de “Wayback Machine” (een digitaal archief van internet) gebruikt om de valuta’s vast te stellen waarin WMIRK ten tijde van de vermeende transactie handelde.

WMIRK bood pas in oktober 2013 handelsdiensten voor bitcoin aan, ongeveer twee jaar nadat Dr. Wright naar verluidt bitcoin van de beurs had gekocht, toen de dienstenlijst op hun welkomstpagina werd bijgewerkt om de verkoop en aankoop van bitcoin aan te bieden.

Dit wordt verder bevestigd door een bericht op de WMIRK-website, gedateerd 15 november 2013, waarin staat: “Onze service begon bitcoin te kopen en verkopen”. Op dezelfde datum plaatste gebruiker “WMIRK”, die beweerde de WMIRK-uitwisselingsdienst te vertegenwoordigen, een advertentie op het bitcointalk-forum met de opmerking “Onlangs zijn we begonnen met bitcoin te werken: kopen en verkopen.” Dit alleen al is fataal voor de aanspraak van TTL op het eigendom van het 1Feex-adres.

40.2. De verklaring van dr. Wright voor de manier waarop hij de bitcoin van WMIRK heeft verkregen, is niet plausibel. WMIRK is een online valuta beurs in Rusland. Het is moeilijk te begrijpen hoe een transactie van deze aard via de telefoon kon worden overeengekomen en vervolgens kon worden uitgevoerd zonder enige documentatie te creëren.

Het hele verhaal is onlogisch en lijkt te zijn bedacht door dr. Wright om uit te leggen waarom er geen documenten zijn die dit ondersteunen. In dit verband merk ik op dat op de website van WMIRK in november 2013 het volgende is vermeld: “Op dit moment kun je bitcoin alleen kopen/verkopen via de operator via e-mail of via ICQ/skype”.

40.3. De inkooporder is gemaakt op basis van een gratis online sjabloon die in 2015 is uitgebracht (vier jaar na de vermeende transactie). De inkooporder is gebaseerd op een gratis online sjabloon is te downloaden op www.vertex42.com en behoort tot de topresultaten van Google voor ‘purchase order templates’. Dit is bevestigd door het bestaan van het watermerk “[42]” op de inkooporder, zoals geïdentificeerd door TTL’s eigen deskundige bewijsmateriaal, dat door de auteur van het sjabloon als onzichtbare tekst is toegevoegd om zijn werk te traceren.

Er zijn drie versies van de sjabloon geweest: 12 mei 2011; 17 september 2015 en 15 mei 2019. De door Dr. Wright verstrekte inkooporder is gebaseerd op de versie die in 2015 is gepubliceerd, ongeveer vier jaar nadat Dr. Wright zegt dat hij de bitcoin op het 1Feex-adres heeft gekocht.

40.4. De beperkte metagegevens in het inkooporder bestand bevatten tekenen die consistent zijn met vervalsingen. De inkooporder is in deze procedure door TTL geproduceerd als PDF-document. Deze PDF is gemaakt vanuit een Excel-bestand. Het originele document in native formaat (dat wil zeggen: Excel) is niet geproduceerd, ondanks verzoeken van gedaagden om dat wel te doen.

Dit is belangrijk omdat een PDF minder metadata heeft dan een Excel- of Word-document en als zodanig gemakkelijker te manipuleren is. Uit analyse van de beperkte metadata van de pdf blijkt hoe dan ook dat de metadata van het document zeer twijfelachtig is. Bij wijze van voorbeeld: de datums voor het maken en wijzigen van de PDF hebben de tijdzone UTC+10, maar vanwege de zomertijd was Oost Australië in februari UTC+11 toen Dr. Wright beweerde dat de inkooporder was aangemaakt, dus het document had dit moeten weerspiegelen.

40.5. Het document vertoont verschillende andere afwijkingen die aantonen dat het geen echt document is:

40.5.1. Het bevat een afbeelding van “НОВОСТИ CEРВИCA”, wat zich vertaalt naar “SERVICE NEWS”. Dit is gekopieerd van de WMIRK-website, schijnbaar in de verkeerde veronderstelling dat het een soort bedrijfslogo is. Dit heeft geen logische betekenis, aangezien de inkooporder niet door WMIRK is opgesteld (zelfs niet in het geval van TTL). De enige reden die ik me kan voorstellen om een dergelijke afbeelding aan het document toe te voegen, zou zijn om er een element van legitimiteit aan te geven.

40.5.2. Er staat dat er een mijn vergoeding van 75 dollar geldt, maar een dergelijke vergoeding wordt niet weergegeven op de BTC-blockchain.

40.5.3. Er staat dat er 80.000 bitcoin is gekocht, maar de BTC-blockchain laat zien dat er slechts 79.956 bitcoin is overgedragen.

40.5.4. Het bitcoin adres vermeld in de inkooporder is in het geheel getypt in kleine letters. Bitcoin-adressen zijn echter hoofdletter gevoelig en het geldige bitcoinadres begint bijvoorbeeld met een hoofdletter “F”, dus dit specifieke adres op de inkooporder is ongeldig en zou niet hebben gewerkt.

40.5.5. De prijs op de inkooporder van $21,01 weerspiegelt niet de marktprijs van bitcoin op de datum van 27 februari 2011. TTL’s eigen bewijsmateriaal is dat dit “zeer hoog” was voor de waarde van bitcoin op dat moment en dat de marktprijs van bitcoin was destijds $0,91.

41. De PDF Purchase Order is namens TTL onderzocht door een forensisch deskundige van AlixPartners. TTL beweert dat dit rapport bevestigt dat:
(a) de metadata van de PDF van de inkooporder aangeven dat het document waarschijnlijk op 27 februari 2011 is aangemaakt (wat de datum is die op de voorkant van het document staat vermeld) en (b) er geen bewijs is van wijzigingen zijn aangebracht in de metagegevens. Dit zal waar nodig in de inzendingen worden behandeld, maar ik merk op dat het rapport zelf stelt dat de PDF-inhoud niet met 100% zekerheid kan worden gevalideerd en, cruciaal, dat de tijdstempels van het PDF-document onbetrouwbaar zijn.

Dit komt omdat er geen technische barrière bestaat voor het aanbrengen van wijzigingen in de originele Excel-versie en het genereren van een nieuw PDF-document waarbij de systeemklok is ingesteld op een tijdstip naar keuze van de gebruiker. Het rapport geeft ook geen verklaring voor het tijdzoneverschil in de pdf waarnaar in paragraaf 40.4 hierboven wordt verwezen.”

Craig Wright heeft op 31 juli 2023 zijn verdediging ingediend tegen de beschuldigingen die de bitcoin developers zojuist tegen hem hebben geuit. Hij probeert het inkooporder sjabloon van 2015 af te doen als “toeval of het resultaat van het feit dat het sjabloon gebaseerd is op een formaat dat al gebruikt wordt voor inkooporders” (zie punt 95 in onderstaande afbeelding).

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het Vertex42-unieke verborgen watermerk “[42]” vertelt al het hele verhaal.

Om een lang verhaal kort te maken, beste lezer: als je het mij vraagt, zal Craig Wright de rechters van deze zaak binnenkort horen oordelen dat hij de Pineapple Hack-rechtszaak in zijn huidige vorm niet mag voortzetten. En als de rechters ballen hebben, zullen ze deze zaak ook doorsturen, inclusief al het valse bewijsmateriaal van Craig Wright, voor het al dan niet vaststellen van criminele bedoelingen door Craig Wright.

Bedankt voor het lezen!

Focus is een value4value nieuwsbrief. Steun ons met een vrijblijvende donatie!

Steun Focus met een donatie!

Laat een berichtje achter en kom in ons donatie-dashboard.

BITCOIN FOCUS

Word abonnee van dé bitcoin nieuwsbrief van Nederland.