Skip links

#244 De belangrijkste grafieken in aanloop naar de halving

Het is weer tijd voor een nieuwe Bitcoin Focus. Elke twee weken bekijk ik bitcoin vanuit het oogpunt van (onchain)-data. Vandaag richten we onze aandacht op de aankomende halving. Hoewel het nog even duurt, zal deze over ongeveer acht maanden plaatsvinden

Daarom vind ik het belangrijk om er nu al over te schrijven. We gaan niet alleen in op de halving zelf, maar ook op hoe de huidige data zich verhoudt tot voorgaande halvings. Lijkt de data op die van eerdere keren, of zien we verschillen?

Het fundament

Laten we bij de basis beginnen. Wat houdt die halving precies in? De halving houdt in dat de beloning voor miners om een blok te vinden wordt gehalveerd. In de bitcoin-broncode is vastgelegd dat dit plaatsvindt na elke 210.000 blokken, wat resulteert in een afname van de uitgifte van nieuwe bitcoin.

In de beginjaren van bitcoin bedroeg de beloning voor miners aanvankelijk 50 bitcoin per blok. Op 28 november 2012 vond de eerste halving plaats, waarbij de beloning voor miners werd verlaagd naar 25 bitcoin. Daarna, op 9 juli 2016, vond de volgende halving plaats toen blok 420.000 werd bereikt.

Op dit moment werd de uitgifte van nieuwe bitcoin opnieuw gehalveerd, naar 12,5 bitcoin per blok. De laatste halving die we hebben meegemaakt was op 11 mei 2020 bij blok 630.000.

Zoals eerder genoemd wordt de volgende halving verwacht aan begin van 2024 (rond April). Daarvoor moeten nog ongeveer 37.000 blokken gevonden worden. Dit betekent dat bij het bereiken van blok 840.000 een nieuwe halving plaatsvindt, waarbij miners een beloning van ‘slechts’ 3,25 bitcoin zullen ontvangen voor het toevoegen van een blok aan de bitcoin blockchain.

Maar wat zien we als we naar de gegevens gaan kijken? Hoe ziet de data eruit voordat de halving plaatsvindt? Welke weg volgt bitcoin in de aanloop naar de halving en lijkt dit op wat eerder is gebeurd, of zijn er verschillen? Om maar met de deur in huis te vallen: sommige zaken zijn sterk vergelijkbaar, maar er zitten ook serieuze afwijken. We bekijken vier opvallende grafieken.

1. De prijsbeweging

Om te beginnen met de prijs. Dit is eigenlijk best eenvoudig, maar het is toch leuk om te doen. Hoe beweegt de prijs van bitcoin op dit moment in vergelijking met voorgaande cycli?

Als we dat onderzoeken, zien we dat de prijsontwikkeling sterk lijkt op die van de cycli in 2016 en 2020. Alleen de cyclus van 2013 wijkt af. In de cyclus van 2013 steeg de bitcoin prijs met enkele honderden procenten gedurende die tijd. Dit was een periode waarin de prijs van bitcoin aanzienlijke schommelingen vertoonde. Maar die volatiliteit is inmiddels afgenomen.

Toch merken we op dat bitcoin momenteel in rustiger vaarwater lijkt te zitten, wat goed past bij eerdere halvings. Ik verwacht dat deze stabiliteit zal aanhouden tot aan de eerstvolgende grote gebeurtenis, en dat zou zomaar eens de halving zelf kunnen zijn.

2. Bezit van lange termijn houders

Nu is er ook nog een grafiek die opmerkelijk overeenkomt met de patronen in eerdere cycli. Deze grafiek toont de hoeveelheid bitcoin die in handen is van lange termijn houders. Je kunt alle bitcoin opdelen op basis van de periode waarin ze niet zijn verplaatst. Dit wordt vaak gedaan in twee verschillende categorieën: korte termijn houders en lange termijn houders.

Korte termijnhouders zijn doorgaans speculanten. Deze groep omvat bitcoin die minder dan 155 dagen oud is. De kans is aanzienlijk groter dat deze groep de bitcoin opnieuw zal verplaatsen (misschien verkopen) in vergelijking met lange termijnhouders, de groep met bitcoin ouder dan 155 dagen.

De lange termijngroep wordt beschouwd als investeerders. Deze adressen behoren tot een groep personen die ten koste van alles bitcoin blijven kopen.

De bezittingen van deze groep (lange termijn houders) vertonen sterke overeenkomsten met voorgaande cycli. Een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin bevindt zich in handen van lange termijn houders, wat ook te zien is in de cycli van zowel 2016 als 2020. Het is daarbij wel belangrijk om op te merken dat nog nooit in het bestaan van bitcoin zoveel bitcoin in handen is gewest van lange termijn houders.

Deze lange termijn houders bezitten ongeveer 75% van alle bitcoin, wat meer is dan 13,5 miljoen bitcoin.

3. Hashrate

Nu werpen we een blik op twee grafieken die volledig afwijken van de bewegingen die werden waargenomen in de aanloop naar eerdere halveringen.

De hashrate geeft aan hoeveel rekenkracht beschikbaar is voor het vinden van een blok. Deze hashrate volgt bijna een parabolisch patroon. Vanaf het prille begin van bitcoin zien we de hashrate gestaag toenemen, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

Wat hierbij opmerkelijk is, is de ongekende sterkte van deze stijging. De waardes van 2016 zijn nog amper te zien op de grafiek. Dit wordt veroorzaakt doordat de hashrate een dermate sterke groei heeft doorgemaakt dat deze vrijwel uitwist wat er in 2016 plaatsvond op de grafiek.

Dit is opvallend en kan twee mogelijke redenen hebben. Ten eerste: miners kunnen onverminderd vertrouwen in bitcoin en vastberaden om koste wat het kost bitcoin te blijven minen. Ze ondersteunen het netwerk door hun rekenkracht ter beschikking te stellen. Ze hebben hiervoor specifieke hardware aangeschaft en besluiten bewust energie te investeren in het beveiligen van het bitcoin-netwerk.

Een alternatieve mogelijkheid is dat miners het idee hebben dat het van cruciaal belang is om nu te minen, in de periode vóór de halvering. De beloning bedraagt momenteel nog 6,25 bitcoin, wat aanzienlijk hoger is dan de beloning na de halvering. En het vinden van een blok levert dus momenteel aanzienlijk meer geld op dan in de periode na de halving. Het kan een financiële prikkel zijn om juist op dit moment rekenkracht te leveren aan het bitcoin-netwerk.

4. Reserves bij beurzen

Nu komen we bij de laatste grafiek. Deze grafiek geeft de hoeveelheid bitcoin weer die op exchanges wordt bewaard. Deze grafiek onthult op zijn zachtst gezegd iets opmerkelijks.

Je ziet een lijn op de grafiek die aangeeft hoeveel bitcoin er zich bij alle beurzen bevinden. Deze lijn heb ik verschillende kleuren gegeven, die aangeeft in welke halving-periode het bevindt. Voor de eerste halvings-periode heb ik de lijn paars gemaakt. De tweede periode wordt weergegeven in groen. Oranje vertegenwoordigd de derde halving-periode en de laatste periode wordt weergegeven in blauw.

Wat duidelijk opvalt, is dat er een verandering is van de trend. Deze trendverandering vindt plaats direct na de derde halvering. In de periode tot aan de derde halving waren de reserves bij beurzen continue aan het stijgen, maar vanaf de derde halving is dat veranderd. Sindsdien daalt het aantal bitcoin dat wordt vastgehouden bij beurzen.

En wat je ziet is echt een verandering van de trend. En die verandering van trend vindt plaats net naar de derde halving. Je ziet eigenlijk dat het aantal bitcoin dat wordt vastgehouden bij exchanges continue aan het stijgen is, totdat het moment dat de derde halving is en vanaf dat moment dalen de reserves.

Dit kan veel oorzaken hebben en het is lastig om precies de vinger te leggen op wat het nu precies veroorzaakt. Het is van belang om op te merken dat rond de derde halving ook samenviel met een wereldwijde marktcrash als gevolg van de impact van COVID-19. Deze situatie zorgde voor onrust op de markt en kan daarmee ook invloed hebben gehad op investeerders.

Daarnaast zien we ook een langdurige trend zich ontwikkelen: steeds meer mensen kiezen ervoor om hun bitcoin in eigen beheer te houden. Dit komt voort uit het principe van ‘Not your keys, not your coins.’ Minder mensen bewaren hun bitcoin op beurzen, wat ook versterkt wordt door gebeurtenissen zoals de FTX-crash.

Afronding

Het belooft een boeiende halvering te worden. Hoewel de data vergelijkbare patronen laat zien, zijn er enkele grafieken die daarvan afwijken. Het blijft afwachten hoe dit zich in de toekomst zal ontvouwen.

Ongeacht alle data, is het misschien een goed idee om de periode rond april 2024 alvast in je agenda te noteren. De vorige halvering staat bij mij nog helder in het geheugen als een bijzondere gebeurtenis, waarbij allerlei livestreams en activiteiten werden georganiseerd.

Groeten,

Maarten

Steun Focus met een donatie!

Laat een berichtje achter en kom in ons donatie-dashboard.

BITCOIN FOCUS

Word abonnee van dé bitcoin nieuwsbrief van Nederland.