Skip links

#117 Zeldzaam goedkoop

Hoi, mijn naam is Maarten. In de artikelen die ik voor BitcoinFocus.nl schrijf, geef ik een beschouwing op de bitcoinmarkt vanuit de wereld van on-chain data. In dit derde artikel kijken we naar de juiste waardering van alle bitcoin.

Naast de artikelen die ik voor BitconFocus.nl schrijf, ben ik ook auteur en communitymanager bij CryptoQuant. CryptoQuant is een provider van on-chain data, waaronder data over het bitcoinnetwerk. Hieronder valt ook data over de waardering van bitcoin.

Er zijn eindeloos veel manieren om naar de prijs van bitcoin te kijken. Vandaag gaan we dat doen aan de hand van de gemiddelde prijs en de totale omvang van de bitcoinmarkt. We starten relatief gemakkelijk met die eerste, de gemiddelde aankoopprijs en doen vanaf daar steeds een schepje erbovenop. 

Realized price

In de wereld van on-chain analyse is de zogeheten ‘realized price’ een bekende en belangrijke statistiek. De realized price is de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin die in omloop zijn. Op het moment dat jij vandaag 10 bitcoin koopt tegen een prijs van 19.000 dollar, wordt voor deze 10 bitcoin die koers opgeschreven. Doordat over tijd een gemiddelde over alle bitcointransacties is te berekenen, bereik je een gemiddelde aankoopprijs en kun je die visualiseren over de tijd.

Die grafiek is hieronder weergegeven. Het valt op dat de prijs van bitcoin doorgaans boven de realized price (RP) staat, maar op dit moment juist eronder staat. Gezien de historie van bitcoin komt een RP onder de marktprijs relatief zeldzaam voor, maar toch gebeurt het wel eens in elke marktcyclus.

Het aantal dagen dat de marktprijs onder de gerealiseerde prijs handelt: 

  • 2011: 132 dagen
  • 2014: 274 dagen
  • 2018: 133 dagen
  • 2022: 102 dagen
Bitcoin: realized price

Realized cap

In plaats van een gemiddelde prijs berekenen, kun je ook een optelling maken van alle bitcoin in omloop en de prijs waarop deze voor het laatst zijn bewogen. Dit wordt de realized cap genoemd. 

Bij het berekenen van de realized cap is rekening gehouden met bitcoin die voor lange tijd ongebruikt zijn. Het beste voorbeeld zijn de zogeheten Patoshi-coins. Dit zijn 1,1 miljoen bitcoin die in de begindagen van bitcoin zijn gemined, vermoedelijk door Satoshi, de anonieme bedenker van bitcoin. Doordat deze bitcoin voor het laatst is bewogen toen de prijs nog onder de $1 lag, hebben deze bitcoin slechts beperkte invloed op deze statistiek.

▶ Wanneer een bitcoin wordt uitgegeven die voor het laatst op een significant lager prijsniveau heeft bewogen, dan wordt deze bitcoin opnieuw gewaardeerd volgens de huidige prijs en stijgt de realized cap met het corresponderend aantal. 

▶ Vergelijkbaar, als een bitcoin is uitgegeven op een lagere prijs dan waarop deze voor het laatst heeft bewogen, dan wordt deze bitcoin opnieuw gewaardeerd en daalt de realized cap.

De realized cap waardeert dus elke bitcoin voor het moment waarop deze voor het laatst heeft bewogen. Hiermee is het een goede manier om te meten hoeveel waarde aan dollar is vastgelegd in bitcoin. Het wordt daarom veel gebruikt in andere on-chain statistieken zoals MVRV (later meer).

Bitcoin: realized cap

Marktkapitalisatie

De marktkapitalisatie van bitcoin is de totale netwerkwaarde en wordt berekend door alle bitcoin in omloop te vermenigvuldigen met de actuele marktprijs. Het is een metric om de omvang van een asset zoals bitcoin te beschrijven, maar wordt ook gebruikt in de aandelen- of grondstoffenmarkt. 

Marktkapitalisatie  = aantal bitcoin in omloop x huidige marktprijs

Er zijn op dit moment 19,18 miljoen bitcoin in omloop, en de waarde van 1 bitcoin is $19.300. De totale marktwaarde is dus 370 miljard dollar. Evenals de gerealiseerde marktwaarde (realized cap) wordt deze statistiek veelal gebruikt bij het berekenen van andere on-chain statistieken.

Bitcoin: market cap

MVRV

De bovenstaande metrics worden ook weer gebruikt bij andere onchain-statistieken. Het MVRV-Ratio gebruikt beide statistieken voor het berekenen van een ratio tussen beide metrics. De MVRV is de verhouding tussen de marktwaarde (of market cap) en de gerealiseerde waarde (ofwel: realized cap). 

Uit historische analyse blijkt dat:

▶ Een hoge MVRV betekent dat de marktkapitalisatie hoog is ten opzichte van de realized cap. Met andere woorden, de huidige marktprijs van alle bitcoin ligt (ver) boven de gemiddelde aankoopprijs. De waarde van 3.7 wordt doorgaans gezien als drempelwaarde.

▶ Een lage MVRV betekent dat de marktkapitalisatie laag, of zelfs onder, de realized cap staat. Met andere woorden, de huidige marktprijs van alle bitcoin staat onder de gemiddelde aankoopprijs. Een waarde onder 1 wordt gezien als onderwaardering.

Meer informatie over de MVRV kan gevonden worden in dit artikel.

Bitcoin: MVRV ratio

MVRV Z-Score

De MVRV Z-score is het verschil tussen de totale marktkapitalisatie en de gerealiseerde marktwaarde gedeeld door de standaarddeviatie van de marktkapitalisatie. Het toont hoeveel standaarddeviaties de marktkapitalisatie afligt van de gerealiseerde marktwaarde. 

Het laat dus zien of de prijs van bitcoin onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de ‘normale waarde’. Een indicatorwaarde van 7 laat zien dat de markt in een bubbel zit, terwijl een waarde onder 0 toont dat de markt aan pijn onderhevig is.

Bitcoin: MVRV Z-score

Wrap-up

Bitcoin begeeft zich in een periode waarbij de huidige marktprijs onder de gemiddelde aankoopprijs ligt. Dit is een zeldzame periode die in de totale levensduur van bitcoin maar vier keer eerder voor kwam. 

Wil je zelf on-chain statistieken over realized cap, marktkapitalisatie en MVRV-Ratio in de gaten houden? Bekijk het on-chain dashboard op CryptoQuant.com.

Steun Focus met een donatie!

Laat een berichtje achter en kom in ons donatie-dashboard.

BITCOIN FOCUS

Word abonnee van dé bitcoin nieuwsbrief van Nederland.